Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken

Locatie: Verschilt per bijeenkomst
Startdatum: 11 december - 18 april
11:00 - 16:30

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Die vraag staat centraal in de Learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’

Leefbaarheid stokt

Na twintig jaar grotestedenbeleid moeten de steden op eigen kracht werken aan leefbare wijken. De afgelopen jaren ging de leefbaarheid in verschillende kwetsbare wijken achteruit, zo blijkt uit het Platform31-onderzoek Kwetsbare wijken in beeld. Door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt, de versobering van de verzorgingsstaat en veranderd rijksbeleid was er de afgelopen jaren minder aandacht voor kwetsbare wijken.

Hernieuwde aandacht

Verschillende steden richten hun vizier weer op het werken aan vitale wijken. In het nieuwe speelveld gebeurt het werken kleinschaliger, met minder overheidsmiddelen en dichter bij de leefwereld van burgers. Veel steden zijn nog zoekende naar de juiste manier van (samen)werken om een antwoord te vinden op complexe vraagstukken die zich op wijkniveau manifesteren.

Gezamenlijk een stap verder

Als vervolg op het kwetsbare wijken-onderzoek, organiseert Platform31 de learning community Gebiedsgericht werken aan vitale wijken. We ondersteunen en inspireren steden bij het ontwikkelen van een wijkaanpak nieuwe stijl. Met praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland en in discussie met experts, onderzoeken we hoe complexe vraagstukken effectief gebiedsgericht kunnen worden aangepakt.

Hoe kan de verduurzamingsopgave voor de bestaande woningvoorraad worden benut om het leefklimaat in wijken te verbeteren? En hoe kan veiligheidsproblematiek en criminaliteit in wijken effectief worden aangepakt? Welke instrumenten zijn er om concentratie en segregatie in wijken te voorkomen? In overleg met de deelnemers kunnen ook andere thema’s, zoals gezondheid en onderwijs, worden behandeld. Daarnaast kijken we naar het proces. Hoe maakt u binnen uw gemeente een gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategie? Hoe betrekt u partners en bouwt u coalities? Hoe kan burgerkracht actief worden aangeboord? Hoe kunnen investeringen en interventies op korte en lange termijn op elkaar worden afgestemd?

Voor wie?

De learning community is bedoeld voor gemeenten en hun partners. Tijdens de bijeenkomsten verwelkomen we graag twee of drie deelnemers per deelnemende stad. Per bijeenkomst kunt u aanwezig zijn met een wisselende coalitie van zowel beleidsambtenaren als vertegenwoordigers van woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en andere partners.

Aanmelden

Deelname kost per stad 2.500 euro voor partners van Platform31 en 3.000 euro voor niet-partners. Het is mogelijk per bijeenkomst met wisselende collega’s deel te nemen.

Meer info en aanmelden: http://www.platform31.nl/bijeenkomsten/learning-community-gebiedsgericht-werken-aan-vitale-wijken