Leefomgeving van Morgen- Nationale Omgevingsvisie op IABR

Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 1, Rotterdam
09 juni
11:00 - 17:00

De Internationale Architectuur Bienale Rotterdam (IABR) is gestart en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is erbij! In een programma inclusief rondleiding op de tentoonstelling en lunch zullen belangrijke maatschappelijke thema’s worden besproken en wat voor impact deze hebben op onze fysieke leefomgeving, nu en in de toekomst! U krijgt bovendien van het programmateam NOVI een gratis entreekaartje voor het bezoeken van de inspirerende IABR tentoonstelling op 9 Juni. Er zijn slechts 250 plaatsen beschikbaar, dus als u zeker wilt zijn van een plek schrijft u zich dan zo snel mogelijk in.

 Opgeven kan tot vrijdag 3 juni via deze link: klik hier

Uw leefomgeving van morgen wordt nú gevormd

Het Programmateam van de Nationale Omgevingsvisie presenteert tijdens deze sessie in samenwerking met de IABR de huidige stand van zaken omtrent de Nationale Omgevingsvisie. Dit wordt gedaan door samen met onder andere de Landmakers uit het Jaar van de Ruimte, de bezoekers van de NOVI werkplaatsen en de Jonge Ruimtemakers op een aantal maatschappelijke opgaven en thema’s te reflecteren en te bekijken wat deze betekenen voor de fysieke leefomgeving van Nederland. Waar liggen de pijnpunten en in welke domeinen (technisch, politiek, maatschappelijk, …) moet wat gebeuren om deze op te lossen? De opgaven en thema’s die aan bod zullen komen op 9 juni sluiten aan op het thema van de IABR – The Next Economy.

Eerder op de ochtend vindt op uitnodiging in kleinere kring een voorbereidende sessie plaats ter verdieping van de thema’s. De resultaten van deze voorbereidende sessie worden teruggekoppeld tijdens de plenaire bijeenkomst. De resultaten van beide sessies zullen verwerkt worden in essays als input voor de NOVI.

Wie dragen er bij?

De bijeenkomst zal worden geleid door Paul Gerretsen van de Vereniging Deltametropool. Verder zullen onder meer aan het programma meewerken: IABR curator Maarten Hajer, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hans Tijl. Ook zijn een aantal gedeputeerden uitgenodigd om het gesprek aan te gaan met Joost Schrijnen over het beeld dat zij hebben wat een nationale omgevingsvisie in elk geval zal moeten uitdragen.

Programma op hoofdlijnen

11.00–11.45 uur

Inloop en korte tour op IABR

11.45-13.00 uur

Plenaire sessie onderleiding van Paul Gerretsen

13.00-13.30 uur

Lunch en einde plenaire gedeelte

Vanaf 13.00 uur

De mogelijkheid om de tentoonstelling vrij de bezoeken

16.00-16.30 uur

Vragenuurtje Maarten Hajer en Hans Tijl

17.00 uur

Sluiting IABR