Leergemeenschap Water en Ruimte West

Locatie:
11 februari
13:30 - 17:00

Het integraal benaderen van watervraagstukken en andere ruimtelijke opgaven wordt steeds belangrijker. Door klimaatverandering komen er grote opgaven op ons af. Tijdens deze leergemeenschap bespreken we op welke manier een regionale community of practice klimaatadaptatie kan bijdragen aan regionale vraagstukken.

Meer informatie en aanmelden op de website van Platform31