Leerprogramma Ambtenaar van Nu

Locatie: Bureau EMMA, Wijnhaven 88 in Den Haag
Startdatum: 13 juni - 16 januari

Overheid van Nu, het kennis- en inspiratieplatform voor ambtenaren die Nederland beter willen maken, start op 13 juni met het leerprogramma Ambtenaar van Nu – handelen in vertrouwen.  Het programma bestaat uit vier interactieve live-events en verdiepende gesprekken met ambtenaren, burgers en experts; vier podcasts; verhalen op Overheidvannu.nl en LinkedIn; een slotevent en een (online) magazine. Het leerprogramma loopt van 13 juni 2024 t/m 16 januari 2025. Deelname is gratis, maar inschrijving is vereist.

Programma

Ambtenaar van Nu gaat over vier actuele thema’s binnen de overheid en hoe je daar praktisch en geïnspireerd me om kunt gaan:

  • Hoe creëer je vertrouwen tussen burger en ambtenaar?
  • Hoe bouw je een welvarende regio?
  • Hoe zorg je als uitvoerder voor beleid dat goed is voor de inwoner?
  • Hoe maak je van interbestuurlijk werken nu echt de norm?

Vier live events vormen belangrijke pijlers van het leerprogramma

Aanmelden

Lees meer over het programma Ambtenaar van Nu en meld je aan voor de reeks.

Organisatie

Het leerprogramma Ambtenaar van Nu is ontwikkeld door Overheid van Nu en bureau EMMA. Het platform Overheid van Nu is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afbeelding Ambtenaar van Nu (c) Studio Wesseling

Afbeelding Ambtenaar van Nu (c) Studio Wesseling