Maatwerk makkelijker maken: slotbijeenkomst City Deal Eenvoudig Maatwerk

Locatie: Digitaal
24 juni
13:30 - 16:00

Op woensdag 24 juni vindt de feestelijke (online) slotbijeenkomst plaats van de City Deal Eenvoudig Maatwerk. De City Deal vormde de doorstart van de City Deal Inclusieve Stad. Wat was de aanleiding om deze City Deal te sluiten en wat heeft de City Deal de afgelopen twee jaar bewerkstelligd? Bij deze en andere vragen wordt stilgestaan en er vindt een digitaal werkbezoek plaats aan Amsterdam en Tilburg. In deelsessies wordt stilgestaan bij ‘maatwerk in de praktijk’ in de verschillende deelnemende steden en Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke waarden presenteert het Maatwerkmanifest.

De link voor de digitale bijeenkomst ontvangen deelnemers na aanmelding. Aanmelden kan door een mail te sturen aan projectsecretaris Annefleur Siebinga via [email protected]. Vermeld daarbij ook aan welke deelsessie je wilt deelnemen. Een overzicht van de deelsessies vind je in het bijgevoegde pdf-bestand.

Programma

13:30u – Inloop en digitaal netwerken
14:00u – Opening door Pieter Hilhorst, landelijke projectleider
14:10u – Waarom een Citydeal voor maatwerk? Interview met Toke Tom, voormalig directeur sociaal domein in Utrecht
14:20u – Doorkijk in de opbrengsten van de afgelopen twee jaar
14:40u – Op digitaal werkbezoek naar Amsterdam en Tilburg
14:55u – Het maatwerk manifest van deelnemers Topklas en gepresenteerd door hen en Albert Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden/School voor Publieke Waarden
15:05u – Korte pauze van 5min
15:10u – Uiteen in groepen: maatwerk in de praktijk
15:40u – Plenair afsluiting en overhandiging magazine aan Carry Goedhart, directeur participatie en decentrale voorzieningen, Ministerie SZW