Matchmaking Era-Net Cofund Smart Urban Futures (ENSUF) call

Locatie: Utrecht
21 januari
13:30 - 18:00

VerDuS (Verbinden van Duurzame steden) organiseert een matchmakingbijeenkomst voor de call ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF). Tijdens de matchmaking kunnen gemeenten, sociale entrepreneurs, wetenschappers en andere geïnteresseerde partijen met elkaar mogelijkheden ontdekken om samen een consortium te bouwen. Met dit consortium kan er een pre-proposal worden ingediend in de ENSUF-call. Binnen Nederland ondersteunt VerDuS (het kennisinitiatief van NWO, Platform31, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) de ENSUF-call.

Meer informatie en aanmelden op de website van Platform31