Metropool Forum 2016

Locatie: Provinciehuis Flevoland, Lelystad
02 juni
14:00 - 17:30

Vereniging Deltametropool organiseert dit jaar het vijfde publieke forum over de metropolitane ontwikkeling van Nederland samen met provincie Flevoland. Op donderdag 2 juni 2016 staan bijdrages van deskundigen, betrokkenen en verenigingsleden centraal. We dagen u uit op deze dag bij te dragen aan de metropolitane strategie en ruimtelijke agenda van de toekomst. 

Thema 2016

In de afgelopen jaren heeft de vereniging, door middel van projecten en studies met verschillende partners, haar stempel gedrukt op de actuele metropolitane vraagstukken voor Nederland. Over de vorig jaar verschenen | Oproep: Fast-Forward naar Deltametropool Nederland | is met tal van experts gesproken en in het verlengde hiervan is de | Agenda voor Metropoolvorming in Nederland |, met vier opgaven voor de toekomst van onze steden en stedelijke regio’s, opgesteld.

Inspiratiedocument, de vier opgaven

Als opening voor de discussie en uw bijdrage, vindt u onderstaand het | Agenda voor Metropoolvorming in Nederland |, met daarin een uitgebreide beschrijving van de 4 opgaven die ten grondslag liggen aan de deelsessies.

De 4 deelsessies tijdens Metropool Forum 2016 zijn:

1. Positioneer de stedelijke regio’s als de economische motoren van
Nederland.
2. Verdicht de (kern)steden.
3. Verbeter en versnel de regionale en (inter-)nationale verbindingen
4. Verbeter de levenskwaliteit in steden.

Tijdens het Metropool Forum bespreken we hoe de Agenda voor Metropoolvorming in Nederland versterkt kan worden door deze te koppelen met externe agenda’s en lopende trajecten van zowel private als publieke organisaties om gezamenlijk te komen tot één breed gedragen Agenda Metropoolvorming voor het kabinet.

Meer informatie: http://www.deltametropool.nl/nl/metropoolforum_2016