Multinationals bouwen de stad

Locatie: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
16 februari
19:30

Wonen in IKEA-dorp, een stad gebouwd door Siemens of Eneco als ontwikkelaar voor een energieneutrale wijk. Steeds meer grote bedrijven en multinationals houden zich bezig met het ontwikkelen van gebieden. Met als gevolg dat de vormgeving van de stad steeds meer wordt bepaald door private bedrijven. Wat betekent dit voor Amsterdam? Welke kansen biedt deze trend de stad? En hoe zorgen we ervoor dat de publieke ruimte daadwerkelijk publiek blijft?

Lees meer en aanmelden op: https://dezwijger.nl/programma/talk-of-the-town-90

Gebiedsontwikkeling lijkt niet enkel meer het speelveld van de klassieke ontwikkelaars; ook multinationals stappen steeds meer buiten hun corebusiness en richten zich op het vormgeven van de stad. Nu steden steeds minder budget hebben of in crisis tijden naarstig opzoek zijn naar nieuwe financieringsvormen is deze nieuwe speler op de markt een mooie aangelegenheid.

Wereldwijd maken steden dankbaar gebruik van deze nieuwe samenwerkingsvorm met multinationals. Zo heeft Samsung een digitale stad in Suwon gebouwd voor meer dan 20.000 stadsbewoners. Samsung is hier verantwoordelijk voor de totale bouw van woningen, ziekenhuizen, infrastructuur, openbaar vervoer, bibliotheken, winkels en scholen. Kortom: alle levensvoorzieningen zijn in hun handen. Ondertussen ontwikkelt IKEA in Londen een wijk met 1.200 woningen, uiteraard vormgegeven vanuit de Ikea Visie. Siemens maakt de leefomgeving SMART, en data uit de CITYone game van IBM wordt gebruikt bij het vormgeven van de stad. Naast deze grote projecten is er ook een scala aan kleinere initiatieven. Zo houden partijen als AkzoNobelNike en Converse zich bezig met het invullen van publieke ruimte met bijvoorbeeld sportvelden en skateparken. Eneco neemt een leidende rol in de bouw van een energieneutrale wijk en Alliander treedt op als duurzame gebiedsontwikkelaar. Deze trend is wereldwijd duidelijk zichtbaar en ook in Nederland lijken multinationals de eerste stapjes te zetten. Wat betekent het voor ons dagelijks leven om te wonen in een stad die is vormgegeven door multinationals?

Om deze vragen te beantwoorden, gaan we het gesprek aan met deskundigen, multinationals en de Gemeente Amsterdam. Tijdens deze avond kijken wij waar de kansen voor de stad liggen. Hoe kunnen we als stad profiteren van deze nieuwe ontwikkeling? Hoe kunnen we als overheid en burger invloed uitoefenen op deze trend?