Netwerkbijeenkomst Slimme & Gezonde Stad

Locatie: Den Bosch
30 september
13:00 - 17:00

Tijdens de startbijeenkomst van het netwerk Slimme en Gezonde Stad op 18 juni jl. zijn door het netwerk een aantal belangrijke thema’s benoemd waar zij graag dieper in zou duiken. Het komende half jaar pakken ze in (maandelijkse) netwerkbijeenkomst steeds zo’n thema bij de kop.

In de eerste netwerkbijeenkomst (op 30 september a.s.) staat het thema ‘gedragsverandering’ centraal. In de masterclass ‘gedragsverandering in de praktijk’ vertelt gedragsexpert Anjo Travaille van bureau Bovenkamers ons over de Cialdini principes en andere gedragsbeïnvloedingsprincipes en –technieken. Vervolgens leert hij ons een werkwijze aan om deze principes op een eenvoudige manier toe te passen in de praktijk. Met deze kennis op zak gaan we zelf aan de slag met praktijkvoorbeelden rondom het thema Slimme en Gezonde Stad. Daarvoor willen we u vragen een Slimme en Gezonde Stad gerelateerde casus uit uw eigen gemeente mee te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het stimuleren van duurzame mobiliteit, het beter benutten van snelfietsroutes of het oplossen van het houtstook probleem. Van alle cases die per mail naar ons verstuurd zijn, werken we er deze middag een paar in groepen uit.

U gaat naar huis met meer inzicht in verschillende gedragstheorieën én op papier een stappenplan om deze inzichten direct toe te toepassing op een casus in uw gemeente. Als tijdens de bijeenkomst blijkt dat er behoefte is om gezamenlijk rondom één van de cases een gedragsexperiment op te zetten, dan biedt het Programma Slimme en Gezonde Stad ruimte om dit verder uit te werken. Ook een vervolgbijeenkomst om nóg dieper op gedrag en verschillende cases in te gaan behoort tot de mogelijkheden.

Deze netwerkbijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren van de gemeenten en kennisinstellingen die lid zijn van het netwerk Slimme en Gezonde Stad. Bent u nog geen lid van het netwerk? Meld u dan aan via [email protected].

Programma

13.00 – 13.15 Inloop met koffie/thee
13.15 – 13.20 Welkom
13.20 – 15.00 Masterclass gedragsverandering in de praktijk. Slimme toepassingen van Cialdini principes en andere beïnvloedingsprincipes. Inclusief vertaling van deze theorieën naar een werkwijze/aanpak aan de hand van een “Slimme en Gezonde Stad”.
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.15 In groepjes aan de slag met de door het netwerk ingebrachte praktijkvoorbeelden (a.d.h.v. werkwijze Anjo Travaille)
16.15 – 16.30 Gezamenlijk bespreken interessante uitkomsten uit de ingebrachte praktijkvoorbeelden en opstellen mogelijke vervolgactiviteiten van het netwerk o.l.v. SME Advies 
16.30 – 17.00 Afsluitende borrel

 

Aanmelden

Mail uw naam en casus (in maximaal 5 zinnen) naar [email protected]. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Bregje van den Brand of Stefan van der Wal van SME.

Advies via [email protected] of 030 635 8900. Heeft u ideeën voor thema’s en/of invulling van komende netwerkbijeenkomsten? Laat het ons weten via [email protected].