Op zoek naar de lokale kracht van de middelgrote stad

Locatie: Gouda
13 oktober
14:30 - 19:30

Sociale innovatie begint lokaal: hoe creëert u, als middelgrote gemeente, een context die maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap stimuleert?  Een terugtredende overheid leidt immers niet automatisch tot het activeren van de burger. Lokale kracht gaat over samenwerken in nieuwe verhoudingen. Door bewoners, ondernemers en bedrijven, maar ook door u als gemeente. Platform31 en Ruimtevolk nodigen u uit om tijdens de Midsize NL-masterclass ‘lokale kracht’ dit nieuwe samenspel te verkennen en te leren van praktijkvoorbeelden.

Deskundigen Jurgen van der Heijden en Juliette Santegoeds geven verdieping aan het thema ‘lokale kracht’. De expertise van Van der Heijden ligt bij buurtenergiebedrijven. Hij schetst de ontwikkelingen op het gebied van lokale productie en maakt voor u concreet welke uitdagingen dit met zich mee brengt. Juliette Santegoeds vertelt meer over de omslag van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie, ondernemend burgerschap en participatieve democratie. Ze deelt haar inzichten uit het werkveld en gaat daarover met u in gesprek.  In de masterclass zetten we onze tanden in een casus uit de praktijk: Gouda Bruist.

Dit initiatief boort creativiteit van de stad aan, legt verbindingen tussen actieve bewoners, mobiliseert nieuwe mensen om mee te doen en verbetert de leefbaarheid door een groeiend aantal initiatieven en initiatiefnemers. Medeoprichter Heleen van Praag plaatst haar ervaringen buiten de context van Gouda en trekt daaruit algemene lessen.

Midsize NL is een kennis- en inspiratietraject voor de middelgrote steden in Nederland. Het traject startte in 2015 met het maken van een analyse van trends en uitdagingen. In 2016 gaan we aan de slag hiervoor concrete handvatten te bieden voor de steden.