PBL Academielezing: Een nieuwe ronde New Towns en Vinex, het juiste antwoord op de wooncrisis?

Locatie: Planbureau voor de Leefomgeving, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
02 juli
15:00 - 16:45
Foto Stad van de Zon Heerhugowaard, Rob Poelenjee
Foto Stad van de Zon Heerhugowaard, Rob Poelenjee

PBL Academielezing over de woningbouwopgave door architectuurhistorica dr. Michelle Provoost

Nederland staat voor een enorme woningbouw- en verstedelijkingsopgave met de doelstelling één miljoen woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Om deze doelstelling te kunnen halen zet beleid opnieuw in op grootschalige verstedelijkingslocaties. Krijgen we een nieuwe ronde New Towns – steden in het weiland – en Vinex-wijken? Voor de Academielezing 2024 heeft PBL architectuurhistorica dr. Michelle Provoost uitgenodigd te spreken vanuit haar internationale expertise op grootschalige woningbouw.

Van welke eerdere ruimtelijke nota’s en projecten kunnen we leren en wat moeten we beter doen in toekomstige nieuwbouwgebieden? Willen we bouwen voor één levensfase of kunnen starters, gezinnen én pensionado’s er terecht? Hoe bouwen we een wijk voor iedereen, niet alleen voor de welgestelde middenklasse? En wat kunnen we leren van buitenlandse New Towns en wijkontwikkeling?

Reflectie en gesprek

Michelle Provoost

Na deze lezing volgt een gesprek. Beleidsmakers uit verschillende overheidslagen reflecteren vanuit hun werk op Provoost. Ook PBL-onderzoeker Christian Lennartz, die recent over dit onderwerp publiceerde, zal reageren op de lezing. Daarna is het woord aan de zaal.

Michelle Provoost is directeur van het International New Town Institute en partner bij Crimson Historians and Urbanists. Ze is gespecialiseerd in stedenbouwkundige geschiedenis, naoorlogse architectuur en hedendaagse stedelijke ontwikkeling. Door haar wereldwijde netwerk neemt zij het internationale perspectief nadrukkelijk mee in haar verhaal over de uitdagingen voor Nederland.

Aanmelden

De Academielezing vindt plaats in het Atrium van het PBL, Bezuidenhoutse weg 30 in Den Haag en wordt niet online gestreamd.  Meld je aan op de website van PBL.

Programma

14:30 Inloop

15:00 Welkom door PBL-directeur Marko Hekkert

15:10 Lezing ‘Een nieuwe ronde New Towns en Vinex?’ door Michelle Provoost

16:00 Reflectie vanuit beleid en PBL

16:15 In gesprek met de zaal

16:45 Napraten met een drankje