Presentatie rapport Bridge! door Europa Decentraal

Locatie: Brussel
14 september
14:00 - 18:00

Europa decentraal presenteert op woensdagmiddag 14 september het rapport Bridge! Het Kenniscentrum heeft in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het rapport in kaart gebracht hoe en in welke mate Europese regelgeving mogelijk belemmerend werkt op het beleid van decentrale overheden en waar kansen voor verbetering liggen. Naast presentatie van het rapport zal ook de voortgang van de EU Agenda Stad worden besproken en hoe de partnerschappen kunnen bijdragen aan betere regelgeving.

Kijk voor het hele programma en aanmelden op Europa Decentraal.