Prestatieafspraken corporaties en gemeenten Nieuwe Stijl

Locatie:
23 april
10:00

Een Community of Practice; deelnemers leren van elkaar, van nationale goede voorbeelden en werken met diverse experts aan innovatie en toepassing in de (eigen) praktijk.

Een samenwerking tussen gemeenten en corporaties die leidt tot optimale investeringen voor huurders en hun woonomgeving. Wie wil dit nou niet? Maar hoe organiseer je dat in de praktijk? En dat in een tijd waarin net een nieuwe Huisvestingswet is aangenomen, een Parlementaire Enquête Commissie onderzoek heeft gedaan naar woningcorporaties en een nieuwe woningwet inclusief Novelle in de maak is. Heel wat gemeenten en corporaties zoeken naar vormen om hun samenwerking duurzaam vorm te geven. Om hen te voorzien van de nodige expertise en inspiratie, start Platform31 begin 2015 een Community of Practice voor gemeenten en woningcorporaties.

 Lees meer op de website van Platform31