Public Leadership Challenge: ‘Leiderschap voor een gezonde en duurzame voedselomgeving’

Locatie: Restaurant Greens in the Park, Den Haag
16 oktober
13:30 - 17:30

Op 16 oktober organiseert de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda de Public Leadership Challenge: ‘Leiderschap voor een gezonde en duurzame voedselomgeving’.

Ongeveer de helft van de Nederlanders kampt met overgewicht en het wordt steeds duidelijker dat naast individuele kenmerken en leefstijl, de omgeving van mensen hier grote invloed op heeft. De voedselomgeving in stad en ommeland is de afgelopen eeuw namelijk ingrijpend veranderd. Voedsel is in Nederland inmiddels in overvloed beschikbaar. Wetenschappers spreken van een obesogene omgeving: een omgeving die stimuleert tot dik worden doordat er overal (ongezond) eten beschikbaar is. Deze omgeving is bovendien niet de enige uitdaging voor de Nederlandse voedselvoorziening. Hoe, wat en wanneer mensen eten en hoe dit voedsel in de keten geproduceerd wordt heeft namelijk ook grote impact op zaken als de natuur, het milieu, de economie en de zorg.

Met de groeiende bewustwording over het belang van een gezonde en duurzame voedselomgeving, rijst daarom ook de vraag welke rol de overheid heeft in het stimuleren hiervan. Wat kunt u doen als bestuurder om de voedselomgeving in uw stad gezonder en duurzamer te maken? Hoe ver moet u hier als overheid in gaan? En wat zijn de meest geschikte juridische, economische of communicatieve beleidsinstrumenten? Wat vinden experts hiervan? En hoe pakken bestuurders van andere steden, provincies en het rijk het aan?

Deze vragen staan centraal in de Public Leadership Challenge: ‘Leiderschap voor een gezonde en duurzame voedselomgeving’. Op wereldvoedseldag op 16 oktober gaan lokale bestuurders en Rijkspartners samen met wetenschappers, experts en studenten op zoek naar antwoorden. In de challenge krijgen bestuurders concrete oplossingen aangereikt, waarmee zij naderhand aan de slag kunnen met het gezonder en duurzamer maken van de eigen voedselomgeving. In Rotterdam bijvoorbeeld, begon wethouder Sven de Langen een (ham)burger oorlog.

Deze bijeenkomst sluit aan bij de IBP agenda bestuurlijke vernieuwing en de City Deal ‘Voedsel op de Stedelijke Agenda’. Door tijdens deze Public Leadership Challenge de resources van Universiteit Leiden, PBL, Wageningen UR, Voedingscentrum, Rabobank en Transitie Coalitie Voedsel samen te brengen ontstaan nieuwe verbindingen. Deze bijeenkomst is tevens een verkenning naar de interesse in een potentieel bestuurlijk netwerk voor het gezonder- en duurzamer maken van de lokale voedselomgeving.

Hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl Emely de Vet en PBL directeur Hans Mommaas zullen een introductie op het onderwerp geven.

Om deze missie te doen slagen hebben wij u nodig! Door deze vraagstelling samen te beantwoorden kunnen kansen en uitdagingen voortkomen, waarop samengewerkt kan worden door de verschillende partijen.

Datum Woensdag 16 oktober 2019, 13.30-17.30

Inloop 13.30-14.00
Programma 14.00-16.30
Afsluitende borrel 16.30-17.30

Locatie Restaurant Greens in the Park
Kapelweg 18, 2587 BM Den Haag

Gelegenheid Public Leadership Challenge

U kunt zich aanmelden via deze link. In de bijlage vindt u een voorlopig programma, genodigdenlijst en meer informatie over de City Deal. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op via [email protected].