Reflectiediner ‘Toekomst van de stad’

Locatie: Den Haag
11 maart

Het vizier wordt steeds meer gericht op de potentie van stedelijke regio’s voor de economie, en dit uit zich ook in nieuw beleid, nieuwe organisatievormen of nieuwe bestuurssystemen. In Nederland werken we aan Agenda Stad. Hoe richten we daar de economische opgave in? Tijdens het reflectiediner staat dit centraal. Het diner wordt georganiseerd op uitnodiging van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en staat onder leiding van de commissaris van de koning van Noord-Brabant, Wim van der Donk. Er wordt informeel gediscussieerd tijdens het reflectie-diner (Chatham House Rules) over de economie van de stad. De avond wordt ingeleid door een korte introductie van PBL.

Er zijn tal van voorbeelden waarin we zien dat landen voortvarend van start zijn gegaan met beleid ten aanzien van ‘de economie van de stad’. Een voorbeeld is de City Deals in de UK; een combinatie van gerichte investeringen, vernieuwing in leiderschap en governance structuur. Gestart in 2011, onder leiding van vice-premier Clegg en een minister voor steden, is vanuit het Department of Business, Information and Skills gestart om samen met de steden groeistrategieën gericht op innovatie en ondernemerschap op te stellen. Er liggen inmiddels vele uitgewerkte deals, en daaraan verbonden budgeten. Ook in de Verenigde Staten structureert de nationale overheid haar budgeten naar steden.

Bloomberg’s Philanthropies

Maar vooral bottom-up initatieven springen in het oog. Zoals de ‘Bloomberg’s Philanthropies’, waarin burgemeesters een centrale rol worden toegedicht en zogenoemde ‘Innovation Delivery Teams’ zijn opgetuigd (bemenst met toptalenten uit het bedrijfsleven en advieswereld). Samen met stedelijke overheden, staten, de nationale overheid, en maatschappelijke actoren worden innovatie-plannen gemaakt en uitgevoerd. Maatschappelijke doelen staan centraal. De financiering start vanuit Michael Bloomberg’s fonds, publieke investeringen volgden snel. Een derde voorbeeld zijn de ‘Smart Specialization Strategies’ waarin de Europese Unie sinds 2010 inzet op de kracht van (stedelijke) regio’s. Ook hierin staan partnerschappen tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen centraal.

Doel van de avond is om het beleidsspoor van de ‘Agenda Stad’ beter te verbinden met een kennisspoor zoals PBL dat onder meer kan leveren. Juist om zoveel mogelijk ‘evidence-based’ te kunnen werken is het van belang om tijdig signalen te horen over ontwikkelingen uit de wereld van bestuur & beleid.