Reuringcafé ‘Dealen’ met stedelijke vraagstukken

Locatie: De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag
10 maart
16:30 - 19:00
Afbeelding Flyer Reuringcafé versie 1.2

Driekwart van de Nederlandse bevolking woont in de stad en dit aandeel neemt alleen maar toe. Het bruisende leven in de stad zorgt voor creativiteit, welvaart en innovatie. Tegelijkertijd zien veel steden een stapeling van opgaven op zich afkomen, waardoor achterstanden van mensen en wijken in diezelfde steden toenemen. Zo zal een substantieel deel van de opgaven van de klimaat- en energietransitie voor rekening van juist de kwetsbare wijken komen.

Dit maakt Nederlandse steden zowel tot kweekvijver voor ruimtelijk-economische kansen, als tot Achilleshiel voor bedreigingen van de sociaal-fysieke leefbaarheid. De stijging van het aantal inwoners brengt uitdagingen op het gebied van huisvesting met zich mee, innovaties als digitalisering en slimme mobiliteit vragen om vernieuwing van stedelijke infrastructuur en de druk op leefbaarheid neemt toe door de schaarste aan ruimte.

Om een antwoord te bieden op deze stedelijke uitdagingen zijn de ‘City Deals’ ontwikkeld. In een City Deal worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, de Rijksoverheid, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties op één specifiek thema verankerd. In deze City Deals wordt opgavegericht geëxperimenteerd, gelijkwaardig samengewerkt en kennis uitgewisseld waardoor versnelling ontstaat in de aanpak van deze complexe en uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden hiervan vind je op: www.agendastad.nl.

Samenwerken met een veelvoud van partijen is belangrijk, maar niet altijd eenvoudig. Hoe geef je die samenwerking het beste vorm? Hoe kunnen lokale experimenten bijdragen aan nieuw beleid? Wat is de rol van de (Rijks)overheid in het tot stand brengen van innovatieve oplossingen? En wat levert de samenwerking uiteindelijk op? Deze en andere vragen staan centraal in deze editie van Reuring!Café. In deze editie passeren concrete opgaven en resultaten uit City Deals de revue. Centraal daarbij staat de vraag: “Hoe deal je met complexe stedelijke vraagstukken?” Tijdens het evenement zal daarnaast door Dean Bowen, stadsdichter van Rotterdam, een ‘ode aan de stad’ uitgesproken worden.

Host van dit Reuring!Café is Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het ministerie van BZK. De bankgasten zijn: Suzanne Potjer, onderzoeker Urban Future Studios bij de Universiteit Utrecht, Robin Berg, ondernemer bij We Drive Solar en voorvechter City Deal ‘Elektrische Deelmobiliteit’, Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en betrokkene City Deal ‘Kennis Maken’ en Hans Mommaas, directeur bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

Kijk op vom-online.nl voor informatie over het gehele panel! Meld je nu aan!

Over Reuring!Café

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage, een goede borrel en aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst en voorzitter van de VOM, is onze debatleider.

Bekijk de flyer van het Reuring!Café.