Ronde Tafel Conferentie over de Smart City

Locatie: Karel V, Utrecht
21 november
12:00 - 17:00

De Smart City staat symbool voor de toenemende digitalisering van de maatschappij en de opkomst van het Internet of Things. Door het inzetten van moderne digitale technologie kunnen maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere duurzaamheid, ruimtelijke ordening, gezondheid en veiligheid worden aangepakt. Maar de inzet van nieuwe digitale technologie brengt ook standaardisatie-, interoperabiliteits- en vendor lock-in uitdagingen met zich mee. Met vragen als: voor welke infrastructuur wordt gekozen? Hoe gaan we om met het delen van data? Welke afspraken maken we over de beveiliging?

Het Forum Standaardisatie wil deze uitdagingen graag verkennen en gezamenlijk bespreken hoe we als overheid meer duidelijkheid en richting kunnen geven aan de Smart City. Daarom organiseren we op 21 november 2017 een ronde tafel bijeenkomst met deelnemers vanuit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap.

Tijdens de bijeenkomst zullen we zowel plenair als in groepsverband bespreken wat de grootste vraagstukken zijn op het gebied van met name dataficatie, infrastructuur en beveiliging van de Smart City. Ook is er ruimte om te netwerken en onderling kennis uit te wisselen.