Ruimte voor de stad Den Haag

Locatie: Den Haag
04 september
09:00 - 18:00

De gemeente Den Haag organiseert voor betrokkenen bij de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag de werkconferentie ‘Ruimte voor de stad’ op vrijdag 4 september van 09:00 tot 18:00 uur in theater De Regentes in Den Haag.

Redenen waarom dit niet te missen is:
1. Sprekers uit binnen- en buitenland en uit onverwachte hoek prikkelen uw manier van kijken naar de stad.
2. Urgente transities -m.b.t. economie, technologie, demografie en duurzaamheid- die impact hebben op de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag nú en richting 2040, worden verkend en verdiept.
3. Vrijdag 4 september is het begin van een nieuw netwerk. Deelnemers worden in workshops uitgedaagd hun agenda op tafel te leggen. Samen worden nieuwe inzichten gecreëerd en ruimtelijke opgaven voor de stad geformuleerd.
4. De werkconferentie is het begin van een andere manier van samenwerken aan de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag. Deelnemers zijn uitgenodigd mee te denken en mee te schrijven aan de nieuwe ruimtelijke agenda van de stad.

De gezamenlijke werkdag is voor pioneers, projectontwikkelaars, stedenbouwers, social entrepreneurs, inwoners, investeerders, ontwerpers, ondernemers, creatievelingen en vernieuwers die samen willen werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag tussen nú en 2040.

Voor meer informatie over deelname, mail Floor Keller.