De Dag van de Stad

Locatie: Werkspoorkathedraal, Utrecht
30 oktober

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. De dag wordt georganiseerd door G32 en G4, de ministeries van BZK, EZ, I&M, VWS, SZW, OCW en V&J, de VNG, Platform31 en VNO-NCW. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar.

Aanleiding voor de Dag is de Internationale Dag van de Stad van de Verenigde Naties. De dag is bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, wetenschappers, ondernemers en actieve inwoners die werken aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s.

Op de Dag van de Stad komen alle disciplines die zich bezighouden met de stad samen op één evenement, onder meer economie, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, veiligheid, onderwijs en bouwen. Op de Dag van de Stad richten we ons op crossovers in samenwerking omdat stedelijke vraagstukken een integrale manier van werken vragen. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om de triple helix samenwerking tussen stedelijke regio’s en Rijksoverheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen en nieuwe vormen van multi-level governance te etaleren en daarop te reflecteren.

Dat kan gedurende het openbare programma met meer dan honderd inhoudelijke sessies, maar ook in het aparte bestuurdersprogramma waar bestuurders van steden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de nieuwe bewindspersonen elkaar treffen.

Op de dag worden de belangrijkste recente wetenschappelijke inzichten en beste actuele praktijkvoorbeelden van onder meer City Deals, Proeftuinen, LivingLabs en Centres of Expertise met elkaar gedeeld. Daarnaast is er alle ruimte om te netwerken. Op de hoofdpodia zijn last lectures van de belangrijkste sprekers én first lectures van jong toptalent over stedelijke ontwikkeling uit binnen- en buitenland. In themapaviljoens komen de grote opgaven voor steden en stedelijke regio’s van de komende decennia aan bod.

De komende tijd werken we intensief samen met alle partners aan het programma van het congres. Vanaf begin september presenteren wij de eerste sprekers en programmaonderdelen. Dan is ook meer informatie te vinden op dedagvandestad.nl. Reserveer in elk geval alvast 30 oktober in uw agenda.