Schakeldag 2017: De kracht van samenwerken

Locatie: Brabanthallen, Den Bosch
29 juni
9:00

De Schakeldag van Rijkswaterstaat is hét jaarlijkse moment voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om zich te laten bijpraten en in gesprek te komen over alle actualiteiten rondom wet- en regelgeving in de fysieke leefomgeving.

De Schakeldag 2017 wordt wederom georganiseerd door kenniscentrum InfoMil in nauwe samenwerking met het Programma aan de slag met de Omgevingswet en vindt dit jaar plaats op donderdag 29 juni in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.  

Tijdens de Schakeldag 2017 is de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. Aan de slag met de Omgevingswet is het programma dat overheden ondersteunt bij de invoering van de wet. Dit gebeurt in co-creatie, waarbij overheden zelf moeten nagaan wat de gevolgen zijn van de invoering van de wet en het werken  met een digitaal stelsel voor hun organisatie en hun manier van werken.

De wet zelf vraagt om een andere manier van werken. Meer integraal, waarbij het gaat om samenwerken, afstemmen en zelf met oplossingen komen. Ook nu al zijn we met elkaar aan de slag in nieuwe samenwerkingsvormen.

Samenwerken is dan ook het centrale thema van de Schakeldag 2017.

Volg de ontwikkelingen op www.schakeldag.nl en reserveer de datum alvast in uw agenda.