Seminar Stedelijke Netwerken en City Deals

Locatie: Arnhem
27 maart
12:00 - 17:00

Internationale concurrentie is steeds meer concurrentie tussen steden en stedelijke regio’s. Hoe krijgen en houden we onze steden concurrerender? Hoe kunnen we samen de agglomeratievoordelen in het Nederlandse netwerk beter benutten? Welke systeeminnovaties helpen daarbij? Wat is daarvoor nodig van het Rijk en Europa, anders dan financiële bijdragen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen wil het Rijk in de loop van dit jaar City Deals sluiten met samenwerkende partijen. Ook biedt het Rijk ruimte met de Experimentenwet. Op het seminar ‘Stedelijke Netwerken en City Deals’ wordt duidelijk wat met City Deals wordt bedoeld. Het Rijk doet een voorzet voor kenmerken van City Deals. Het seminar heeft als doel om met elkaar te verkennen hoe dergelijke City Deals ingevuld kunnen worden. Op het seminar kunnen partijen met elkaar in dialoog gaan, ambities uitwisselen, ideeën opdoen, onderzoeksopdrachten formuleren en coalities te smeden.

Inschrijven voor deze seminar kunt u hier.