Smart Cities-missie in New York

Locatie: New York
Startdatum: 12 mei - 15 mei

Bent u actief op het gebied van Smart Cities binnen de thema’s stedelijke mobiliteit, resilience en circulaire economie? En zoekt u uitbreiding naar of zakelijke kansen in de regio New York of de Verenigde Staten? Ga dan mee met de innovatiemissie van RVO naar New York! Het doel van de missie is de Nederlandse Smart Cities-sectoren op de kaart te zetten in het noordoosten van de VS. De RVO zoekt specifiek naar schaalbare projecten (technologische oplossingen die een maatschappelijk probleem adresseren) die te integreren zijn in Amerikaanse steden.

Smart Cities-tracks

Smart Cities-missies bieden een platform waar – rondom concrete stedelijke uitdagingen – proposities worden gepresenteerd/aangescherpt die leiden tot internationale innovatie en handel. RVO wil  met de missie het aanbod en de ambities van deelnemers zo concreet mogelijk presenteren door nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de uitdagingen van de steden aan de Amerikaanse oostkust:

  • duurzame stedelijke ontwikkeling
  • mitigatie en adaptatie
  • verbeteren van mobiliteit
  • tegengaan van een groeiende inkomenskloof
  • verder werken aan veiligheid en bereikbaarheid.

Hiervoor zijn de Smart Cities in 3 thema’s (tracks) verdeeld:

  • Circular Economy – mogelijk gemaakt door Amsterdam Trade & Innovate
  • Resilience (klimaat, water en energie) – mogelijk gemaakt door Rotterdam Partners
  • Smart & Green Urban Mobility – mogelijk gemaakt door Brainport Eindhoven
In alle tracks komen overkoepelende thema’s als civil engagement, cybersecurity en big data aan de orde.

Programma

In Nederland is er op donderdag 18 april een kick-off middag. Het programma in New York begint op zondag 12 mei met een receptie. Van 13-15 mei is Nederland aanwezig op de internationale Smart Cities New York conferentie met een nationale booth. Naast de conferentie is er de mogelijkheid om pitches te geven. Ook zijn er – specifiek voor de Nederlandse delegatie – relevante side events zoals workshops, matchmakingsessies, ronde-tafel-bijeenkomsten en een European Tech Night. Ten slotte wordt voor start- en scale-ups een uitgebreid bootcamp programma georganiseerd.

Missieleider en zakelijk delegatieleider

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren vertegenwoordigt op een aantal momenten in New York de Nederlandse Smart Cities inzet. De minister onderstreept het belang van een integrale benadering voor de stedelijke planning waarbij data en technologieën op een veilige en democratische manier wordt ingezet.

Henk de Jong (general manager PBLQ) is zakelijk missieleider. Door zijn ervaringen bij o.a de gemeente Amsterdam, adviesbureau CrustYoung in New York en de Nationale Politie zal Henk de Jong u – waar gewenst – adviseren in de ontwikkeling van uw internationale Smart Cities proposities en een verbindende rol spelen in het zoeken van (samenwerkings)partners.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 500 excl. btw. Kosten voor een tweede deelnemer van dezelfde organisatie bedraagt € 250 excl. btw. Hieronder vallen de toegangskosten tot de Smart Cities NYC ’19 Conferentie en Expo, diverse side events en toegang tot de Networkapp. Kosten zoals vluchten, overnachtingen en vervoer zijn voor eigen rekening.

Meld u aan

Aanmelden is mogelijk tot 15 april. Wij selecteren aanmeldingen op basis van de benodigde aansluiting met de thema’s Circulaire Economie, Resilience en Smart & Green Urban Mobility.

Clippersessies ter voorbereiding

In voorbereiding op de Nederlandse deelname aan SCNY ’19 worden er Smart City sessies georganiseerd op de Clipper Stad Amsterdam. Op 20 en 21 maart in Miami over Water Quality, City Logistics, Cross Chain Coordination en Blockchain Technology. Op 27 maart in Baltimore over Flood Resilience. Op 10 april in New York over Innovative Green Building en Circular Urban Development. Op 17 en 18 april in Boston over Energy Systems en Sustainable Building. Tijdens deze sessies wordt er kennis uitgewisseld en kansen gesignaleerd voor Nederlandse ondernemers met Smart City gerelateerde oplossingen. Wilt u een sessie bijwonen?

Meer weten?

Als u vragen heeft over de Smart Cities missie, neem dan contact op met [email protected] of lees de informatie op de website van de RVO.