Stad als lab: De nieuwe generatie stadskinderen

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
29 juni
19:30

Een debatavond naar aanleiding van het verschijnen van het boek: De nieuwe generatie stadskinderen. Ruimte maken voor opgroeien. Geschreven door Lia Karsten en Naomi Felder (2016). De opkomst van het stadsgezin stelt nieuwe eisen aan de stedelijke openbare ruimte. Steden hebben kinderen veel te bieden, maar veel kan ook beter. Hoe maken we een stad die uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten?

De stad staat voor een nieuwe uitdagingen. Hoe verdedigen we de belangen van kinderen zonder de stad vol te zetten met speelobjecten? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten in de stedelijke ruimte? Hoe veranderen we de praktijk van specifieke speelplekken naar gedeelde (sharing) ruimte waar kinderen niet ondergesneeuwd raken?

Op basis van onderzoeksresultaten en ruimtelijke analyses geeft het boek van Karsten en Felder richting aan tal van slimme verbeteringen. Maar kunnen beleidsmakers daar ook mee uit de voeten?

Lees meer: https://dezwijger.nl/programma/de-nieuwe-generatie-stadskinderen