Stad & Ruimte

Locatie: Zaanstad
18 maart
8:00 - 17:00

Steden, dorpen, centra, wijken en buurten veranderen radicaal door digitalisering én actief burgerschap. Er ontstaat een nieuwe netwerkmaatschappij waarbij alles en iedereen continue met elkaar verbonden is. De functie van onze steden verandert hierdoor. Waar vroeger functionaliteit voorop stond, vertegenwoordigen ze nu veel meer een belevingswaarde. De Vakdagen van Stad & Ruimte zijn dé plek waar kennis, innovatie en netwerk samenkomen. Waar alle professionals die zich bezighouden met de stad en buitenruimte gezamenlijk de oplossingen zoeken en bedenken op deze veranderende wereld; door de presentatie van producten en projecten, door samenwerking rond actuele thema’s en door kennisoverdracht via de nieuwe leiders.

Lees meer op www.stadenruimte.nl