Stadmakerscongres 2016

Locatie: Rotterdam
11 november
9:00 - 19:00

Op vrijdag 11 november organiseert AIR voor de derde keer het Stadmakerscongres in Rotterdam. Er is nationaal en internationaal een beweging voelbaar dat het werken aan de stad niet langer slechts aan institutionele partijen is voorbehouden. En dat juist iedereen – vanuit zijn specifieke deskundigheid en ambitie – aan de ontwikkeling van de stad kan bijdragen. In Rotterdam noemen we jullie stadmakers en AIR nodigt jullie graag uit voor dit congres.

Het gaat bij stadmaken verder dan de verheerlijking van de zogenoemde bottom-up beweging. AIR trekt het graag breder en kijkt hierbij ook naar bijvoorbeeld de masterplanning van het Havenbedrijf, of het ontwerpwerk op middelgrote schaal zoals het Schouwburgplein, of de ontwikkelingen van het Stadlab Luchtkwaliteit, Baankwartier en Maritiem District. Hoe zorgen we dat hierbij maatschappelijke kwesties en opgaven verbonden worden aan het stadmaken van nu? Waar ligt de verbetering tussen de strategie van de stad en de ondernemingskracht van de markt?

Het Stadmakerscongres omarmt de gedachte dat de stad een complex systeem is met een brede variëteit van spelers en belanghebbenden en daarom zijn ook alle stadmakers bijzonder welkom op het congres.

Meer informatie: http://stadmakerscongres.nl/