Stadsafari: Groningen geeft energie!

Locatie: Plutozaal, Groningen
08 december
9:45 - 16:00

Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. De Energieagenda van minister Kamp vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. Dit vergt een grote inspanning van burgers, bedrijven en overheden. Een complexe en bovenal grote maatschappelijke opgave: de transitie grijpt direct in op het dagelijks leven en de leefomgeving van mensen. Op vrijdag 8 december bieden we u een kijkje in de keuken van een pionier in energietransitie: Groningen. Laat u inspireren en denk mee tijdens de Stadsafari!

Pionieren in Groningen

Groningen is een pionier op het gebied van energietransitie. 21 partijen hebben de intentie om Groningen in 2035 energieneutraal te laten zijn. Alle energie die in Groningse gebouwen, in het verkeer en vervoer wordt gebruikt is dan duurzaam opgewekt. Een ambitie die niet zonder slag of stoot te realiseren is maar anno 2017 wel al concrete en zichtbare resultaten oplevert.

Inspirerende voorbeelden

Een van de Groningse wijken die vooruitloopt in duurzaamheid is Paddepoel. In deze wijk is een start gemaakt met het aanleggen van een warmtenet waarbij de komende jaren veel woongebouwen voorzien worden van duurzame warmte door WarmteStad. Aandeelhouders zijn de gemeente en het lokale waterbedrijf. Voor Paddepoel is tevens een Energie-omgevingsplan opgesteld en er is een succesvol nul-op-de-meter-renovatieconcept toegepast. De Groningse Energie Service Compagnie (Gresco) richt zich op het energieneutraal maken van de circa 250 gemeentelijke gebouwen, waaronder het zwembad in Paddepoel. De wijk kent een Buurtcoöperatie ‘Paddepoel Energiek’, een buurtinitiatief gericht op verduurzaming van de wijk. Daarnaast is er BuildInG, het proefhuis voor aardbevingsbestendig en levensloopbestendig wonen. En wat te denken van de Energy Academy Europe vlakbij Paddepoel, dat dit jaar een prijs heeft gewonnen voor meest duurzame gebouw in Europa en duurzaamheidsprojecten als Groningen Woont Slim en Grunneger Power?

Uitdagende vraagstukken

Stuk voor stuk mooie initiatieven, waar de betrokken partijen trots op zijn. Tegelijkertijd beseffen ze zich ook dat er nog veel hobbels te nemen zijn. Wat vraagt de transitie aan afstemming tussen overheden? Wat moet er aan de aanbodkant gebeuren? En, hoe krijg je het energie-omgevingsplan voor je wijk financieel rond en sociaal-maatschappelijk geaccepteerd? De verduurzaming van het particulier bezit ten slotte: hoe krijg je in de context van gespikkeld bezit en in het speelveld van diverse private partijen de particulier mee in de grote ambitie?

Stadsafari: raak geïnspireerd en denk mee!

Tijdens de Stadsafari op vrijdag 8 december krijgt u een kijkje in de keuken van Groningse projecten in energietransitie in de wijk Paddepoel. U bezoekt met een plattegrond op eigen gelegenheid diverse projecten in de wijk, die worden toegelicht door gebiedsprofessionals en private initiatiefnemers.

Daarnaast denkt u in verdiepende themasessies mee over uitdagende vraagstukken op energietransitie die de gemeente Groningen en wonincorporaties Lefier en Nijestee voorleggen. Na een introductie op het vraagstuk is er ruimte voor discussie en reflectie. U werkt mee aan een concreet advies dat aan het einde van de middag wordt overhandigd aan vertegenwoordigers van de gemeente Groningen en corporaties Lefier en Nijestee.