SURF Meeting pop-up projects

Locatie: BCN, Utrecht CS, Utrecht
09 april
13:30 - 16:45

Op maandag 9 april organiseren SURF het kennisinitiatief VERbinden van DUurzame Steden (Verdus) een bijeenkomst waarbij de drie in 2016 gestartte pop-up projecten hun eerste resultaten presenteren en de acht nieuwe projecten, verdeeld over twee rondes, in een pitch hun plannen presenteren.

Zie voor meer informatie over de bijeenkomst en om je aan te melden, het bericht op de website van Verdus.

Programma

13.30 – Ontvangst met koffie en thee
14.00 – Welkomstwoord door Pieter Hooimeijer (wetenschappelijk directeur VerDuS)
Toelichting op VerDuS  en de SURF-projecten ‘groot’, ‘middelgroot’ en ‘klein’
14.15 – Presentaties resultaten Pop Up-projecten 2016 (bijna afgerond):
 • City branding in polycentrische regio’s (door Thomas Hoppe, Technische Universiteit Delft)
 • Smart Urban Lab-kit for Learning in a Network (SMULLN) (door Christiaan Scholl, Universiteit Maastricht)
 • Kansen voor stedelijke verdichting (door Eric Koomen en Jip Claassens, Vrije Universiteit Amsterdam)
15.15 – Pauze
15.30 – Pitches Pop Up 2017, eerste ronde (onlangs gestart)
 • Samen wonen samen onderzoeken; Coöperatief wonen in Nederland verder brengen met Europese ervaringen, door Darinka Czischke en Carla Husman, Technische Universiteit Delft
 • Ontwikkeling en evaluatie van een tool voor multi-stakeholder business modellen: het Collaborative Business Canvas, door Jeroen Kraaijenbrink, Hogeschool van Amsterdam
 • Grond voor wonen: van aan de grond zitten tot uit de grond stampen, door Leonie Janssen-Jansen, Wageningen University & Research
 • Duurzame burgerinitiatieven en democratische legitimatie: nieuwe verhoudingen tussen burgers en overheid. Een regionaal leer- en onderzoeksconsortium
  door Maria van der Harst, Universiteit voor Humanistiek

16.00 – Pitches Pop Up 2017, tweede ronde (onlangs toegekend)

 • Evaluatie en opschaling van Mobility as a Service Experimenten
  door Tiago Fioreze, Universiteit Twente
 • Circulair Potentieel: Koppelkansen Water en Energie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), door Michaela Hordijk, Universiteit van Amsterdam
 • ‘Homies’ (wijkgerichte op media gebaseerde identiteiten met empowermentstrategieën): Empowerment van jongeren via mobiele sociale netwerken met leeftijdgenoten die fungeren als motivatoren, door Julia Kneer en Jeroen Jansz, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Opschaling van snelfietsroutes voor een duurzame, filevrije mobiliteit.door Fariya Sharmeen, Radboud Universiteit

16.30 – Slotwoord door Jan Klinkenberg

16.45 – Borrel