Symposium Integrale aanpak openbare ruimte

Locatie: Online
29 oktober
14:30 - 17:15

De gemeente Amsterdam organiseert, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeenten en andere stakeholders op donderdag 29 oktober van 14.30 tot 17.15 uur een online symposium. Dit event heeft als doel: kennisdelen en het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe integrale ontwerpmethode van de openbare ruimte. Nationale en internationale deskundigen delen deze middag hun kennis en ervaringen. Daarnaast wordt deze dag de ‘City Deal: openbare ruimte’ ondertekend. Ministeries, gemeenten en steden geven hiermee aan concrete afspraken te willen maken om te komen tot integrale, toekomstgerichte en innovatieve oplossingen voor de grote opgaven waar steden mee worden geconfronteerd.

Datum en tijd: donderdag 29 oktober van 14.30 – 17.15 uur

Digitale locatie: https://eventro.co/gemeente-amsterdam/integrale-aanpak-openbare-ruimte/live (deze pagina opent niet goed met de browser internet Explorer, gebruik liever Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox)

Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte

Amsterdam en medesteden groeien. Stedelijke groei zorgt voor uitdagingen. Er wordt met hogere dichtheden gebouwd, energiesystemen veranderen, het veranderende klimaat vraagt om oplossingen en de circulaire economie is groeiende. Dit vraagt om nieuwe en innovatieve werkwijzen bij het inrichten en beheren van een stedelijk gebied. Hierbij moeten we kijken naar de fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte en haar ondergrond. In de nieuwe methode worden alle aspecten van de ondergrond en de openbare ruimte met elkaar verbonden. Wat leidt tot betere resultaten en innovaties.

City Deal: openbare ruimte

Het ministerie van BZK en een aantal gemeenten en steden, waaronder Amsterdam ondertekenen tijdens dit symposium de City Deal: openbare ruimte. Met het ondertekenen van deze deal geven partijen aan met elkaar aan de slag te willen gaan om te komen tot een nieuwe aanpak voor toekomstbestendige stedelijke gebiedsontwikkeling.

Meer informatie

Informatie over de methode integrale aanpak openbare ruimte is te vinden op openresearch.amsterdam.nl, voor het programma en deelname aan het symposium klik hier en voor andere vragen stuur een e-mail aan [email protected].