Symposium ‘De klimaatbestendige stad: inrichting in de praktijk’

Locatie: Hogeschool van Amsterdam
05 april
14:00 - 17:30

Op 5 april 2017 vindt het symposium ‘De klimaatbestendige stad: inrichting in de praktijk’ plaats op de Hogeschool van Amsterdam. Het symposium staat in het teken van de resultaten van het gelijknamige praktijkgerichte onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en Hanzehogeschool Groningen, waarbij Tauw als kennispartner betrokken is.

Doel van het symposium is om gemeenten te inspireren, zodat ze aan de slag kunnen gaan om hun eigen gemeenten klimaatbestendig te maken. Zo is er een interactief programma met lezingen, interviews, werksessies en discussies met de zaal.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Climatescan
  Floris Boogaard, senior adviseur Water bij Tauw en lector aan de Hanzehogeschool Groningen, laat gemeenten kennismaken met de Climatescan: een open source kennisuitwisselingsplatform waarop verschillende partijen hun klimaatadaptieproject kunnen delen. Tijdens de presentatie laat hij zien hoe het platform precies werkt en krijgen gemeenten de gelegenheid om hun eigen case te laten scannen.
 • Hitte en ruimtelijke adaptatie
  Het onderzoek naar hitte in de stad laat zien dat hitte een serieus probleem is voor onze gezondheid, maar dat is niet het enige. Ook zijn er serieuze gevolgen voor water, netwerken, leefbaarheid en de buitenruimte. Lisette Klok, onderzoeker aan Hogeschool van Amsterdam, gaat in op de maatregelen die gemeenten kunnen treffen om hittestress te voorkomen.
 • De voordelen van vergroenen
  Groen draagt bij aan klimaatbestendig inrichten. Wat is de bijdrage van groen bij extreme neerslag? Wat kan groen betekenen in het tegengaan van hittestress? Ook zonder klimaatextremen heeft groen vele voordelen. Met een vertaling van de effecten van groen in euro’s kan de positie van groen in de straat worden versterkt. Laura Kleerekoper, onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam, laat enkele effecten zien die in geld zijn uit te drukken en ook wat nog onzekere factoren zijn.
 • Voorbeeldenboek ‘Klimaat past ook in uw straatje’
  Naast de resultaten van het onderzoek wordt ook het voorbeeldenboek ‘Het klimaat past ook in uw straatje: de waarde van klimaatbestendig inrichten’ gepresenteerd. Dit voorbeeldenboek laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe gemeenten woonstraten op een eenvoudige en haalbare manier klimaatbestendig kunnen inrichten. En dat dit veelal niet duurder hoeft te zijn dan de traditionele inrichting.

Ambitie: Nederland klimaatbestendig inrichten
Het onderzoek en de resultaten dragen bij aan de ambitie van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen om Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig in te richten. Dit is nodig omdat we steeds vaker worden geconfronteerd met extreme weersomstandigheden zoals meer en zwaardere buiten, maar ook vaker droogte en hitte. Dit vraagt om een herinrichting van steden en andere bouwwijzen, zodat grote problemen met overlast , schade en hoge kosten in toekomst voorkomen kunnen worden.

Meer informatie over het symposium is te vinden op de website van de Hogeschool van Amsterdam.