Symposium Maakruimte voor Mooi Nederland

Locatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijnstraat 50, Den Haag
01 december
14:00 - 17:30
Studio Marco Vermeulen - credits: Studio Marco Vermeulen. Bron: worlddesignembassies.com

Op 6 juli lanceerde minister Hugo de Jonge het programma ‘Mooi Nederland’, een programma dat de ruimtelijke kwaliteit van ons land centraal stelt. Want Nederland staat voor grote ruimtelijke transitieopgaven: wonen, water, landbouw, mobiliteit, maar ook inclusiviteit en gezondheid. En om te komen tot verandering op al die gebieden, moet worden samengewerkt. In de praktijk blijkt zo’n integrale aanpak echter nog niet zo eenvoudig. Tegelijkertijd zien we binnen die complexe ruimtelijke opgaven steeds vaker ontwerpers een verbindende en inspirerende rol vervullen en de ruimte in systemen creëren om tot nieuwe manier van denken en doen te kúnnen komen.

Systemische en Duurzame verandering

‘Maakruimte voor Mooi Nederland’ betreft een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gezamenlijk en richt zich op de vraag:  Wat kunnen we leren van ontwerpveld in de aanpak van (ruimtelijke) transitieopgaven? Maar vooral: Hoe kom je van experimentele aanpakken naar systemische en duurzame verandering?

Tijdens Dutch Design Week hebben we vanuit WDE in samenwerking met Jetske van Oosten, twee expedities (Circulair Landschap en Leefbare Stad) georganiseerd om netwerken bij elkaar te brengen en als vervolg daarop vindt op 1 december het Symposium Maakruimte voor Mooi Nederland plaats, dat de opmaat zal vormen voor het ontwikkelen van een lerend netwerk.

Programma

14.00-14.15      Welkom door Gido ten Dolle – Manager Mooi Nederland, ministerie BZK
Over belang van ontwerpkracht bij opgaven van Mooi NL

14.15-15.10       Panelgesprek met: 

  • Jannemarie de Jonge, Lid College van rijksadviseurs
  • Suzanne Potjer, Chief Exploration Officer, ministerie van BZK (onder voorbehoud)
  • Marieke Rietbergen, directeur Design Innovation Group
  • Karla Niggebrugge, Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie Bebouwd gebied & sociale innovatie, Provincie Noord-Brabant

15.10-15.30       Pauze

15.30-15.50       Maakruimte voor Mooi Nederland – door Jetske van Oosten
Over ontwerpkracht als breekijzer om tot systemische verandering te komen, met voorbeelden uit de expedities die reikwijdte van ontwerpkwaliteiten tonen

15.50-16.40       Beknopte krachtenveldanalyse (een vingeroefening in netwerkdenken)
De deelnemers gaan aan de hand van vragen, in groepen met elkaar in gesprek over positionering van eigen initiatieven binnen bredere transities, en verkennen kansen en dwarsverbanden

16.45-17.30       Plenaire slotreflectie, in interactie met publiek

17.30                   Netwerkborrel

Aanmelden

Als je het symposium wilt bijwonen, vul dan het aanmeldformulier in.