Themabijeenkomst City Deal Inclusieve Stad

Locatie: Stadhuis Zaanstad
20 juni
13:30 - 17.00

Zaanstad neemt deel aan de City Deal Inclusieve Stad. Ook de gemeenten Leeuwarden, Enschede, Eindhoven en Utrecht, en de ministeries SZW, BZK en VWS werken mee. Gezamenlijk maakten zij afspraken over een experimentele aanpak rond complexe regelgeving voor huishoudens.

In 2017 startte de gemeente Zaanstad met een vijftal experimenten die een praktische invulling moeten geven aan de transformatie naar een integraal, overzichtelijk en betaalbaar ondersteuningsstelsel. In de experimenten wordt geoefend met andere arrangementen, andere afspraken tussen instellingen, andere financierings- en verantwoordingsvormen en andere competenties van de sociaal werkers.

De experimenten in het kader van de City Deal Inclusieve Stad in Zaanstad hebben als doel:

  1. Kennis vergroten: op hoofdlijnen de inhoud van de wet- en regelgeving kennen en de inhoud daarvan kunnen aanwenden voor de maatwerk oplossing. Meer inzicht in de ruimte die er is.
  2. Competentie ‘kostenbewustzijn’ verder ontwikkelen: denken en handelen in termen van maatschappelijke kosten en baten en zodoende het gezag van de sociaal werker t.o.v. anderen te vergroten.
  3. Verantwoorde caseload realiseren: een caseload die het mogelijk maakt om maatwerk te leveren op een manier die het huidige tijdsverlies door lange onderhandelingen reduceert.
  4. Mandaat tot het toekennen van voorzieningen: een vrij inzetbaar budget en / of de afspraak dat instanties het advies van het wijkteam overnemen.

Op 20 juni 2017 informeren wij u over de opzet van de verschillende experimenten, de eerste ervaringen van professionals, de botsende interne regelgeving en knelpunten in de wetgeving. We bespreken hoe we hier vervolgens mee omgaan om te doen wat nodig is voor de inwoners van Zaanstad.

Meer info en aanmelden.