Themamiddag Financiering Challenge Stad van de Toekomst

Locatie: Amsterdam
10 december
12:00

Voor alle initiatieven van de Challenge is een solide financiële basis van belang. Deze bijeenkomst is bedoeld om nieuwe inzichten op te doen, de strategie te toetsen of contacten te leggen met een deskundige die verder kan helpen. Bij het samenstellen van het programma is rekening gehouden met de uitkomsten van de financieringsscan die onder de Top-50 van de Challenge Stad is gehouden.

De themamiddag is in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en gaat over Financiering van de Challenge Stad van de Toekomst. Op deze dag komen alle 150 initiatieven van de Challenge in contact met experts en met elkaar.

Meer informatie en inschrijven bij de Challenge Stad van de Toekomst