Topcongres Omgevingswet (VNG, IPO, UvW, Rijk)

Locatie: Het Spoorwegmuseum, Utrecht
06 maart
11:30 - 18:00

Het Topcongres Omgevingswet geeft de ambtelijke top inzicht in wat er moet gebeuren om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Hoe de Omgevingswet gebruikt kan worden bij het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en kan helpen om de verhouding tussen overheid en burger te verbeteren. We bieden concrete handvatten, dagen u uit, delen de worsteling en inspireren elkaar. Bent u binnen uw ambtelijke organisatie als topambtenaar verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet? Mis dit congres dan niet!

Programma
We hebben een uitgebreid en divers programma voor u samengesteld. Zo inspireert sociaal psycholoog Arend Ardon u over hoe met verandering en vernieuwing te komen tot memorabele resultaten. Gemeentesecretaris Cis Apeldoorn vertelt over de interbestuurlijke samenwerking Zaanstreek-Waterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat u zien hoe hun integrale participatieaanpak Durgerdam werkt. Gemeentesecretaris Cees Vermeer leidt de discussie over de Omgevingswet en de lessen uit het sociaal domein. En de verandermanagers van de koepels praten u in sneltreinvaart bij over de essentiële zaken van de Omgevingswet en de veranderingen die de wet met zich meebrengt binnen en buiten uw organisatie.

Lees meer op topcongresomgevingswet.nl