Van Poelje lezing: het geheim van succesvolle regio’s: welk beleid werkt?

Locatie: De Grote Kerk, Zwolle
29 januari
14:00 - 17:00

In stedelijke regio’s gebeurt het: economische groei, werkgelegenheid en innovatie concentreren zich hier. Toch gebeurt er in de ene regio meer dan in de andere, en het gebeurt ook nooit helemaal vanzelf. Het vraagt om ondernemerschap, menselijk kapitaal, goede bereikbaarheid, culturele voorzieningen en leefklimaat. Het vinden van de juiste beleidsmix blijkt vaak een kunst. Wat kan beleid doen om regionale ontwikkelingen te ondersteunen, en wat is daarvoor nodig? Wat kunnen we leren van succesregio’s?

In deze Van Poelje-lezing zal dr. Otto Raspe (Planbureau voor de Leefomgeving) deze vraag beantwoorden, waarbij hij zal ingaan op het recente PBL-rapport ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei – wat kan beleid doen’. Reacties worden verzorgd door drs. Henk Jan Meijer (burgemeester Zwolle) door ir. Staf Depla, (wethouder Eindhoven) en drs. Bert van Delden (ministerie BZK). Prof. dr. Marcel Boogers sluit af met een wetenschappelijke reflectie. Aanmelden kan op: https://www.utwente.nl/en/bms/pa/vanpoeljelezing/