Verkeer in de slimme stad

Locatie: Utrecht
12 mei
9:30

De toekomst is aan de stad. Daar vind je een concentratie van productiviteit en sociale innovatie. Daar liggen nieuwe uitdagingen op het terrein van mobiliteit. Veel van die uitdagingen zijn op te lossen met nieuwe technologie. Hierover gaat het Grote Verkeersnet Jaarcongres dat op 12 mei plaatsvindt in Utrecht. Meer dan ooit biedt technologie kansen voor verkeerskundigen, planologen en stedenbouwers voor samenwerking op terreinen als Big Data, Internet of Things en Smart Cities. Thema’s die in het Grote Verkeersnet Jaarcongres 2015 uitgebreid aan de orde komen.

Meer info: www.verkeerindeslimmestad.nl