Vormgeving van Evidence-Informed Beleid

Locatie: Den Haag
22 juni
9:00 - 18:00

Het Kennis en Beleid Congres 2017, georganiseerd door ScienceWorks, stelt de interactie tussen Kennis en Beleid centraal. De aanleiding komt voort uit de volgende ontwikkelingen:

  1. De tendens om de “politiek van de statements” te laten prevaleren boven “goed onderbouwde beleidsontwikkeling” (Oxford Dictionaries verkoos “Post-Truth” tot hét woord van 2016)
  2. De zoektocht naar effectieve instrumenten en procedures (Raad van State, Integraal

Afwegingskader, Algemene Rekenkamer, de Britse What Works centers) die de doelmatigheid van beleid kunnen borgen met een adequate, feitelijke onderbouwing. In het rapport “Kiezen voor Duurzame Groei”, dat vorig jaar zomer door de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer werd aangeboden, wordt bepleit dat de ervaringen uit de UK van What Works Centers in Nederland kunnen worden toegepast. Eén nieuw experiment hiermee wordt momenteel onderzocht door het Ministerie van BZK.

Lees het volledige programma in pdf.