Wat werkt in de wijk: Sturing op gemengde wijken

Locatie: Vidomes, Delft
18 januari
12:30 - 16:30

De concentratie van kwetsbare groepen lijkt in kwetsbare wijken toe te nemen. Veel gemeenten, corporaties en burgers uiten hierover hun zorgen. De urgentie groeit, maar de meest effectieve interventie (sloop-nieuwbouw) wordt niet langer toegepast. Welke alternatieve interventies en strategieën kunnen de concentratie van kwetsbare groepen in de wijk tegen gaan? En wat zegt de wetenschap over het nut en de noodzaak van de sturing op gemengde wijken? De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk gaat in op deze vragen tijdens de themabijeenkomst Wat werkt in…Sturing op gemengde wijken op donderdag 18 januari 2018.

Diverse studies (PBL, SCP, Platform31) wijzen de afgelopen jaren op toenemende segregatie in Nederland. Dit komt onder andere tot uiting in een toenemende concentratie van kwetsbare groepen in wijken met een goedkope woningvoorraad. Veel bewoners komen in deze wijken terecht omdat ze weinig te kiezen hebben. Deze tendens wordt door betrokken partijen als onwenselijk beschouwd. Het antwoord op de vraag of deze toenemende concentratie negatieve gevolgen heeft voor de bewoners, de buurt en de maatschappij is echter diffuus.

Het ideaal van de gemengde wijk
De afgelopen decennia bestond in de stedelijke vernieuwing en wijkontwikkeling het ideaal van de gemengde wijk. Dit ideaal lijkt noodgedwongen losgelaten. De voornaamste en meest effectieve interventie om concentratie van kwetsbare groepen tegen te gaan, namelijk grootschalige herstructurering (sloop-nieuwbouw), viel in Nederland stil. Corporaties geven aan dat ze veel minder in staat zijn dan in het recente verleden om deze kapitaalintensieve interventie toe te passen. Gemeenten hebben ook de slagkracht niet meer om corporaties hierin te ondersteunen. Partijen zijn daarom op zoek naar nieuwe manieren om het ideaal van de gemengde wijk toch te realiseren.

Thema’s
Op 18 januari gaat Platform31 in gesprek met de vakgemeenschap van WWidW. We gaan uitgebreid in op de volgende vragen:

 • Effecten
  Welke negatieve effecten kan de concentratie van kwetsbare groepen hebben voor stad, wijk en inwoners? Wat kan het bevorderen van de gemengde wijk opleveren?
 • Strategieën en interventies
  Welke goede voorbeelden van strategieën en interventies t.b.v. ‘de gemengde wijk’ zijn er in het huidige tijdsgewricht? Welke werkzame bestanddelen hebben deze projecten?
 • Proces
  Hoe moeten partijen samenwerken om de gemengde wijk gestalte te geven en welke valkuilen dienen te worden omzeilt?

Wat gaan we doen?
Aan de hand van het beproefde recept van Wat Werkt in de Wijk:

 • krijgt u tijdens de themabijeenkomst inzicht in de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van buurteffecten en de gemengde wijk. Daarnaast komen er een aantal goede voorbeelden aan bod;
 • analyseert u concrete strategieën en interventies om werkzame bestanddelen te destilleren voor uw eigen praktijk.

Aanmelden kan hier.