Water(overlast) en hitte – stresstesten en waterbergingsbank

Locatie: Leeuwarden
08 december
13:15 - 17:00

Het integraal benaderen van watervraagstukken en andere ruimtelijke opgaven wordt steeds belangrijker. Door klimaatverandering komen er grote opgaven op ons af. Tijdens deze leergemeenschap gaan we nader in op de Nationale Adaptatie Strategie. We richten ons hierbij op kansen en mogelijkheden van stresstesten.

Meer informatie en aanmelden op de website van Platform31