Werkconferentie Agenda Stad

Locatie: Eindhoven
27 oktober

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de inhoudelijke uitdagingen en vraagstukken die spelen in de steden onder de noemer Agenda Stad. Samen hebben wij al veel bereikt. In City Deals zijn steden, publieke en private partijen samen met de rijksoverheid aan de slag gegaan om concrete vraagstukken aan te pakken rond bijvoorbeeld inclusieve stad, veiligheid, duurzaamheid en nieuwe economie. Daarnaast is er op Europees niveau het Pact van Amsterdam tot stand gekomen en zijn de eerste Partnerships van start gegaan.

Op donderdag 27 oktober gaan we deze City Deals, Partnerships en de Agenda voor de stad verder brengen in Eindhoven. Naast een inspirerend plenair programma biedt de conferentie diverse workshops gericht op kennisuitwisseling, nieuwe ontmoetingen en het aanreiken van methodes voor slimme en duurzame samenwerking. Er is ook de mogelijkheid inspiratie op te doen op de Dutch Design Week.

Topsprekers

Op de conferentie, die wordt geopend door wethouder Staf Depla uit Eindhoven verwelkomen we verschillende topsprekers. Dit zijn onder andere public service innovator Ruth Kennedy (Innovation Unit, UK), prof. Maarten Hajer (Urban Futures), Dr. David Hamers (Planbureau voor de Leefomgeving en Lector Design Academy Eindhoven), Chris Sigaloff (directeur Kennisland) en Dutch Urban Envoy Nicolaas Beets (Urban Agenda).

Datum: Donderdag 27 oktober 2016
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Igluu te Eindhoven
http://werkconferentieagendastad2016.nl/