Werkconferentie waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven

Locatie: Hotel Van der Valk, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle
09 maart
12:30 - 17:00

Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven staat in Nederland al sinds mensenheugenis op de agenda. Dat thema is nog altijd actueel: wij moeten zorgen voor onze veiligheid en ook dat onze opgebouwde welvaart beschermd blijft tegen het water. Dat speelt zeker in de IJssel-Vechtdelta, proeftuin binnen het Deltaprogramma. Om die reden organiseren de Provincie Overijssel dit jaar een bijeenkomst om dit onderwerp op de agenda te zetten en de behaalde resultaten te delen.

Er zijn inleidingen van interessante sprekers, onder andere watergezant Henk Ovink, er is debat met deskundigen met veel kennis uit de praktijk en verdieping van diverse thema’s in workshops. Ook staat de nationale ondertekening van de City Deal Klimaatadaptatie (door het Rijk, de Unie van Waterschappen en de betrokken steden Zwolle, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Gouda) op het programma. Dat is een mooie combinatie, want investeren in bescherming kan ook bijdragen aan duurzame en vitale stedelijke regio’s.

Meer informatie: http://www.overijssel.nl/thema’s/water/waterprojecten/ijsselvechtdelta/werkconferentie/programma/