Werken aan klimaatadaptatie, hoe doe je dat?

Locatie: Online
17 mei
11:30 - 14:00

Een klimaatbestendige inrichting in 2050, dat is een pittige opgave voor lokale en regionale overheden. Waar begin je? Met wie kun je samenwerken? Waar kun je terecht met je vragen? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) presenteren op 17 mei de resultaten van het ‘VNG-ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie’. In twee sessies krijg je praktische tips en hoor je verrassende inzichten.

Meer informatie en aanmelden kan via: https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/evenementen-agenda/2021/werken-klimaatadaptatie/