“Agenda Stad kenmerkt verandering in openbaar bestuur”

“Tijdens mijn studie bestuurskunde is het begrip multi-level governance veel aan bod gekomen”, zegt Evelien den Boer. “Dat kon ik goed gebruiken bij mijn stage die in februari begon.” Evelien kwam als stagiaire terecht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de afdeling ontwikkeling bestuurlijke organisatie. “Daar kwam ik met Agenda Stad in aanraking en het interesseert me omdat die beweging toch voornamelijk van onderop moet komen, vanuit de steden.”

Wat vind je mooi aan Agenda Stad?

“De stad is een plek is waar innovatieve ideeën ontstaan. De stad kan veel sneller inspelen op veranderingen dan dat de rijksoverheid dat kan. Agenda Stad is een goed initiatief omdat steden hun ideeën aandragen en het Rijk vervolgens kijkt hoe zij hier actief aan bij kan dragen. Dat kenmerkt een verandering in het openbaar bestuur, en dat boeit me.”

Evelien bleek al snel op vele vlakken inzetbaar. Zo publiceerde ze op de website van Agenda Stad een hele reeks agendaberichten. “Dat gebeurde in WordPress en dat bleek heel gemakkelijk. Er was al wel een lijst maar ik heb die uitgebreid door research te doen op websites van partners.” Verder hielp ze met het organiseren van het symposium ‘Goed Openbaar Bestuur in Stad en Stedelijke regio’ en bij de ontwikkeling van de Experimentenwet.

Heb je iets met de stad?

“Ik ben zelf opgegroeid in een klein dorpje in Zeeland. Een krimpregio. Ik heb het er altijd prima naar mijn zin gehad en het is een fijne omgeving om in op te groeien, maar ik voel me prettiger bij de hectiek van de stad. Voor mij is de stad altijd een plek geweest vol kansen; om te studeren en uiteindelijk een baan te vinden.”

Op zich ziet ze ook wel voordelen aan dorpen. “Je ziet dat in de kleine dorpen de sociale cohesie groter is. Burgers zijn directer betrokken bij het lokale bestuur en hierdoor worden maatschappelijke initiatieven sneller opgezet.”

Ze woont graag in Den Haag. “Den Haag is levendig en ik vind het wel prettig om minder sociale controle te hebben. Ik vind het openbaar vervoer heel belangrijk en ik kijk dan ook uit naar de nieuwe tram die hier straks zal rijden. Er zou hier wel meer samenhang kunnen komen in de stedelijke samenwerking. Dat geldt met name in deze regio. Voor de haven in Rotterdam is het bijvoorbeeld handig om ingenieurs uit Delft aan te trekken, maar die kansen worden nog niet optimaal benut.”

Wat ga je doen nu je stage afloopt?

“Ik ga een scriptie schrijven over regionale samenwerkingsverbanden met als casus de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Het is een grootstedelijk gebied dat achterblijft qua groei, als je het vergelijkt met een regio als Amsterdam of Eindhoven.”

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *