Bestuurlijke innovatie

Trekker van dit themaclusters: Ede
Deelnemende partijen: Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministerie Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit; Provincie Gelderland

De transitie naar een integraal voedselbeleid op verschillende overheidsniveaus vraagt om nieuwe bestuurlijke organisatievormen en sturingsmodellen die voedselsystemen op basis van de waarden (people, planet, profit) beter verankeren in economie en samenleving. Daar is bestuurlijke innovatie voor nodig, zowel binnen overheidsorganisaties als in de relatie tussen overheid en samenleving. Met andere woorden: hoe kom je als overheid van ‘government naar governance’ en van een aanpak in gefragmenteerde subdomeinen naar een benadering van de voedselopgave als één systeem?

Het themacluster Bestuurlijke innovatie bouwt voort op ervaringen uit de drie andere themaclusters van de City Deal en legt de verbinding met vraagstukken rond bestuurlijke organisatievormen en veranderende rolneming van steden, hogere overheden en maatschappelijke partijen. Hiertoe worden o.a. goede praktijken met stedelijk voedselbeleid uit de verschillende beleidsthemas verzameld en geanalyseerd op onderliggende succesfactoren, leerpunten voor opschaling en ‘tips & tricks’ voor toepassing elders. Ook methoden voor assessment van stedelijke voedselsystemen en monitoring van effecten van beleid krijgen aandacht.

Acties die het themacluster heeft opgepakt

Binnenkort meer informatie

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *