Vier themaclusters

Om de transitie naar integraal en interactief voedselbeleid te helpen richten en te versnellen wordt in deze deal gewerkt binnen vier themaclusters:

  1. Ecologisch en economisch verduurzamen en innoveren;
  2. Regionale voedselsystemen en versterken voedselketens rond de stad;
  3. Bewustwording, gezondheid en sociale inclusiviteit; 
  4. Bestuurlijke innovatie.

De overkoepelende beoogde impact is het verkrijgen van nieuwe inzichten die een katalysator kunnen zijn voor een transitie van traditioneel gefragmenteerd beleid naar een integraal voedselbeleid op verschillende overheidsniveaus. In het themacluster Bestuurlijke innovatie wordt met name gekeken naar veranderingen in de rolneming van steden, andere overheden en maatschappelijke partners die nodig is voor de voedseltransitie.

Uiteindelijk doel van de City Deal is het bijdragen aan een ecologisch houdbare, robuuste en gezonde voedselvoorziening, zoals ook genoemd in de nationale voedselagenda van het Rijk.

Voor meer informatie over de themaclusters klik op de bijbehorende blokken aan de rechterkant van deze pagina.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *