City Deal komt bijeen in Hilversum

City Deal Dag Hilversum 2024
Rondleiding binnenstad van Hilversum.

Op 27 februari vond onze derde City Deal Dag plaats. Meer dan 60 afgevaardigden van 10 steden, 3 ministeries en 3 kennis- en netwerkorganisaties werkten samen aan de uitdagingen voor dynamische binnensteden. De gaststad was deze keer Hilversum, in het prachtige Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. De werkgroepen vastgoed, ondermijnende criminaliteit, branchering en financiering werkten verder aan de voorstellen voor projecten waar we naar verwachting snel mee starten. Hier kunnen we dan ook binnenkort meer over gaan delen.

Transformatie in Hilversumse binnenstad

Na de kick-off van programma coördinator Jos Sentel ondervroeg Arno Ruigrok projectontwikkelaar Marco van der Schoor van E.CP en Els Brons van Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum over de transformatiecasus de Gooische Brink in de binnenstad van Hilversum. De bibliotheek verhuist naar het centrum en gaat daar een centrale rol spelen door onderdak te bieden aan vele andere initiatieven, waaronder mediamakers. Het moet de huiskamer van Hilversum worden. Daar tegenover betrekt Beeld & Geluid met haar muziekcollectie een andere ruimte in Gooische Brink om ‘de grootste platenzaak van Nederland’ te realiseren. Belangrijkste succesfactoren voor deze transformatie zijn transparant onderhandelen, (financieel) niet het onderste uit de kan willen, gepassioneerde kartrekkers met lokale betrokkenheid en niet in de laatste plaats een welwillende gemeente die het mogelijk maakt.

Hierna gaf Thijs de Groot van NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen) een presentatie over destination management, waarin eens te meer werd onderstreept dat de binnenstad niet enkel voor de inwoners en ondernemers van essentieel belang is, maar ook een enorme aantrekkingskracht uitoefent op (dag)toeristen. Door goed na te denken over de positionering van je stad en hoe en waarom mensen er willen verblijven kun je de bezoekersstromen goed (blijven) sturen. Een veelheid aan data en mogelijkheid tot dashboarding helpen daarbij.

Projectvoorstellen

In de middag gaven de werkgroepen pitches over de projectvoorstellen aan elkaar, zodat we optimaal gebruik maken van elkaars expertise en ervaring. Als ‘special guest’ was wethouder Arno Scheepers van de Gemeente Hilversum aanwezig. Hij tekende namens Hilversum in juni 2023 voor de City Deal en was verheugd te horen over de plannen die we aan het maken zijn en over het ambitieniveau.

We sloten de dag af met een rondleiding door de Hilversumse binnenstad onder leiding van Annelies Goorts (Gemeente Hilversum), waar we met Els Brons en Marco van der Schoor de plannen (in wording) voor de bibliotheek en Gooische Brink met eigen ogen konden zien. De City Deal Dag was weer een bijzondere werkdag waarop experts uit alle hoeken van het land samenwerkten aan de binnenstad van de toekomst. Op naar de concrete projecten!

Sleutelrol voor vastgoed

Om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers, is het van belang dat de gebouwde omgeving zich voortdurend aanpast. Dat kan de gemeente niet alleen; hierbij spelen ook de eigenaren van vastgoed, retail, horeca en cultuur een cruciale rol. Voor een robuust toekomstperspectief moeten gemeenten het voortouw nemen, maar op dit moment ontbreekt het hen aan voldoende mogelijkheden om regie te voeren. Er zijn betere strategieën, nieuwe instrumenten en meer middelen nodig om die regierol te vervullen. Om dat te bereiken werken de partners in deze City Deal samen in projecten en aan experimenten om nieuwe kennis te ontwikkelen.

De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht, Hilversum en Roosendaal, de ministeries van BZK, JenV en EZK en door INretail, Retail Innovation Platform en Platform31.

City Deals

City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke innovatieprogramma Agenda Stad. Met de inzet van City Deals werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het versterken van groei, innovatie, veiligheid en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is de 30e City Deal.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *