City Deal Elektrische deelmobiliteit geeft impuls aan nieuwe benadering mobiliteit en stadsontwikkeling

De ondertekenaars van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit (Foto: Valerie Kuypers)

In zeven steden wordt de komende drie jaar ervaring opgedaan met de inzet van elektrische deelauto’s bij innovatieve woningbouwprojecten. Dat is de inzet van de City Deal ‘Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat maandag in Den Haag ondertekende. De City Deal, waarin naast de steden en het ministerie van IenW ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland en een aantal private partijen, betrokken zijn, moet leiden tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem en meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen.

Voelbare transities

De ondertekening van de City Deal vond plaats in woonzorgcomplex Het Zamen in het Haagse Energiekwartier, één van de pilotgebieden in de City Deal. Directeur-generaal Mobiliteit Mark Frequin van MinIenW verwelkomde de ondertekenaars en schetste hoe vier ‘werelden’ in deze City Deal bij elkaar komen: mobiliteit, ruimte, duurzaam wonen en energie. Frequin gaf aan dat hij blij is dat de verschillende partijen het gesprek met elkaar zijn aangegaan en dat hij, omdat er ‘een behoefte is dat het niet bij praten blijft’, enthousiast is over de City Deal en de concrete pilots die er in zijn opgenomen. Vervolgens heette wethouder Joris Wijsmuller van Den Haag de aanwezigen welkom in zijn stad. Wijsmuller verving verantwoordelijk wethouder Tom de Bruijn van Verkeer, Vervoer en Milieu en schetste de verschillende transities – naar een meer circulaire en deel-economie, binnenstedelijke woningschaarste en duurzame en schone mobiliteit – die volgens hem ‘ieder dag voelbaar zijn in de stad’. Ook verwees hij naar de recente nota Mobiliteit van De Bruijn, waarin de deelauto een belangrijke rol speelt.

Vervolgens lichtte vertegenwoordigers van bouwbedrijf Heijmans de ontwikkelplannen voor het Energiekwartier toe, waar in verschillende fases een gemengd woningaanbod wordt gerealiseerd, met een lagere parkeernorm, meer ruimte voor groen en speelplekken en een uitstekende aansluiting op het openbaar vervoer. “We zien twee stromen in de samenleving”, aldus Maarten van Duijn, directeur van Heijmans Vastgoed BV en mede-ondertekenaar van de City Deal, “We zien een toenemend aantal huishoudens en daardoor een toenemende woningschaarste, en tegelijkertijd zien we dat bewoners steeds minder behoefte hebben aan het bezit van een eigen auto. In het Energiekwartier, en ook in deze City Deal, komen deze stromen bij elkaar en kunnen we gezamenlijk aan oplossingen werken”.

Na een toelichting op de ontwikkeling van het Energiekwartier door adjunct-directeur Esther Fleers van Heijmans Vastgoed, verzorgde zij een rondleiding over het terrein voor alle aanwezigen, waarbij zij onder andere stil stond bij de opgave om een voormalig industrieterrein om te bouwen tot een open en aantrekkelijke woonwijk.

Staatssecretaris Van Veldhoven (in rode jas) en de andere betrokkenen luisteren aandachtig naar de toelichting van Esther Fleers (rechts) van Heijmans Vastgoed (Foto Valerie Kuypers)

Leefbaarheid

Na de rondleiding bedankte staatssecretaris Van Veldhoven de ondertekenaars voor hun deelname aan de City Deal. “Ik zie hoe jullie vanuit je eigen expertise allemaal letterlijk bezig zijn om de energie vast te houden en door de manier van bouwen de stad leefbaar te houden. Die leefbaarheid, met meer ruimte voor een terras, een bankje of een speelplek voor de kinderen – ten koste van parkeerplaatsen, vergt moed, zowel van gemeenten, bouwers als financierende partijen. Een deelauto voor de deur draagt bij aan de verandering van de woonomgeving en ik kijk ontzettend uit naar de cases van de zeven gemeenten die deelnemen aan de City Deal en de lessen die we daaruit kunnen leren.”

Vervolgens was het woord aan de ondertekenaars die één voor één in een korte pitch schetsen wat voor hen het belang van de City Deal is. De wethouders van de deelnemende steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn kwamen aan het woord, evenals vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, de provincie Zuid-Holland en de private partijen Syntrus Achmea, Heijmans, BPD, Synchroon, NEPROM, Smart Solar Charging en kennisinstituut ElaadNL. Wethouder Litjens van Amsterdam gaf aan dat een lagere parkeernorm ‘een stok’ vormt om een andere manier van stedelijk bouwen af te dwingen en dat het anders benutten van de schaarse ruimte in een grote stad een voorwaarde is om aan de woningvraag te voldoen. Daarom ontwikkelt Amsterdam in sommige wijken nieuwe projecten met een parkeernorm van 0,5 of zelfs 0,2 auto per woning. Wethouder Kruithof van Apeldoorn vertelt dat zijn gemeente juist meedoet omdat het in deelmobiliteit juist een kans ziet om de ‘ruimte’ en het dorpse karakter van zijn gemeente te beschermen. Directeur Van Dam van Synchroon hoopt da de City Deal een ‘zwaan-kleef-aan’-effect heeft op andere gemeenten en roept de oudere generaties op minder waarde te hechten aan het bezit van ‘hun heilige koe’. De heer Visscher van Syntrus Achmea, ziet dat bij jongere generaties het delen van auto’s al populairder en normaler wordt. Tot slot spreken de meeste partijen de hoop uit dat de City Deal veel kennis en inzicht oplevert in innovatieve oplossingen voor dit lastige vraagstuk.

“Als we samen de verantwoordelijkheid nemen en kennis delen, kunnen we de vraagstukken van duurzame mobiliteit in een leefbare woonomgeving oplossen”, vast staatssecretaris Van Veldhoven samen, waarna de verschillende partijen de overeenkomst ondertekenen.

Betaalbaar en aantrekkelijk

In elke stad doen de komende drie jaar minimaal twee bouwprojecten mee. In totaal gaat het om de oplevering van meer dan 5.000 woningen en 200 elektrische deelauto’s. Door de introductie van deelauto’s zijn veel minder parkeerplaatsen nodig, wat de woningen beter betaalbaar maakt. De energie voor de elektrische deelauto’s wordt opgewekt met zonnepanelen en in een aantal projecten gaat de accu van de auto’s een rol spelen bij de energievoorziening in de wijk. Stilstaande auto’s kunnen als onderdeel van een slimme laadinfrastructuur (een smart grid) overtollige energie opslaan voor later gebruik.

Lees meer over de City Deal in het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl en op de City Deal-pagina.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *