City Deal voorbeeld voor vernieuwing decentralisaties sociaal domein

Stadhuis gemeente Den Haag. Foto: Flickr Creative Commons/Roel Wijnants.

Begin februari informeerde minister Ronald Plasterk van BZK de Tweede Kamer over het nieuw op te zetten Programma Sociaal Domein. Daarin zijn gemeenten en Rijk samen verantwoordelijk voor oplossingen in de transformatie van het sociaal domein. Voor dit programma wil de minister aansluiten bij de nieuwe werkwijze die gerealiseerd is met de City Deal Inclusieve Stad.

In het gezamenlijke programma Sociaal Domein gaan Rijk en gemeenten samen met partners als cliënten, professionals, aanbieders en maatschappelijke organisaties op zoek naar de oplossingen voor de transformatie-opgaven. Wat gaat er goed en kan benut worden? En wat kan er beter?

De mens centraal

“Vier jaar na de decentralisatiebrief is de uitdaging voor gemeenten om weg te blijven van systeemoplossingen, en de mens centraal te blijven stellen bij het vinden van maatwerkoplossingen. Daarvoor is het noodzakelijk dat op de verschillende niveaus schotten tussen de voorzieningen worden doorbroken’, schrijft Plasterk in de brief over het programma sociaal domein. “Het is een taak van gemeenten en Rijk, samen met vele betrokken partners, om scherp te krijgen waardoor knelpunten in de uitvoering ontstaan en deze vervolgens op te lossen.”

Het perspectief van de inwoner

atxetqvyHet programma biedt een (samenwerkings)structuur waarbinnen gemeenten. Rijk en andere betrokken organisaties samen kunnen komen tot oplossingen (signaleren, agenderen en uitvoeren) voor dilemma’s die zich in die dagelijkse praktijk voordoen.

Plasterk: “Door daarbij te werken vanuit het perspectief van de inwoner en zijn/haar gezin en omgeving sluit het programma aan bij de werkwijze die recent in de City Deal inclusieve stad ontwikkeld is.”

Lees de Kamerbrief over het programma Sociaal Domein.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Steden, maatschappelijke initiatieven, ondernemers en andere partijen agenderen opgaven die in hun ogen voor versterking van de positie van de stad aandacht behoeven. In deze brief geeft het kabinet een aantal voorbeelden die door deze partijen zijn aangedragen en die het begin kunnen markeren van de concrete samenwerking richting City Deals. De voorbeelden zijn illustratief, gebaseerd op de proposities die tot nu toe door initiatiefnemers zijn opgebracht.

  2. In het recente kabinetsstandpunt op de vijfde rapportage van de Transitiecommissie Sociaal Domein is opgenomen dat het beleid van aandacht voor de inhoudelijke en randvoorwaardelijke thema s en de interbestuurlijke ondersteuningsstructuur zal worden voortgezet.