City Deal: katalysator voor The Hague Security Delta

“City Deals helpen om allerlei vraagstukken rondom stedelijke ontwikkeling in kaart te brengen, scherper te krijgen en te faciliteren”, zegt Karim Adarghal van de gemeente Den Haag. “Rondom het cluster The Hague Security Delta zou Den Haag graag een City Deal sluiten.”

Karim Adarghal is namens de gemeente Den Haag betrokken bij The Hague Security Delta (HSD), als ‘senior program manager’. HSD is een nationaal veiligheidscluster met Den Haag als centrale locatie, maar er wordt ook intensief samengewerkt met veiligheidscentra in Twente en Brabant. HSD is het grootste nationale veiligheidscluster van Europa en richt zich op nationale veiligheid, cyber security, vitale infrastructuur, stedelijke veiligheid en forensics.

“Veiligheid wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Ook omdat we alles digitaliseren en met internet uitrusten. Straks wordt onze telefoon het middelpunt van hoe we ons leven organiseren. We bestellen er dingen mee, bankieren ermee, we gebruiken het om onze gezondheid te meten en erover te communiceren, de auto te controleren, en nog veel meer. Op zich is dat een goede zaak, maar het heeft ook een keerzijde. Mocht de telefoon worden gestolen of gehackt, of mocht de locatie waar we onze data achterlaten worden gehackt, dan heb je toch een probleempje.

Maar veiligheid gaat veel verder. Hoe voorkom je dat een hacker een scheepslading op een andere locatie uitlaadt? Hoe voorkom je een aanval op vitale infrastructuren zoals onze dijken en hoe beveilig je een gebied in de stad zonder er meteen hoge hekken omheen te zetten? Mijn uitdaging ligt in het samen laten werken van bedrijven, overheden en kennisinstellingen om zo uiteindelijk te komen tot innovatieve oplossingen die zorgen voor een veilige stad met meer banen.

In de praktijk zien we veel tegenstrijdige belangen bij de verschillende bedrijven die met veiligheid bezig zijn. Hoe krijg je iedereen op 1 lijn? De overheid kan hiervoor de kaders scheppen: hoe gaan we met elkaar om, wat is strafbaar en wat niet. Als het gaat om innovatie, privacy en toegang tot data, dan loopt de wetgeving vaak nog achter. En dat terwijl veiligheid voor de komende decennia een van de grote maatschappelijke opgaven voor Europa is.”

Waarom is de HSD opgericht?

“Den Haag is van oudsher een ambtenarenstad, met veel ‘oude economie’. Grote bedrijven zoals KPN en de rijksoverheid zorgden voor veel werkgelegenheid. Maar de rijksoverheid krimpt en telecombedrijven, verzekeraars en pensioenfondsen verkeren in turbulente tijden met alle gevolgen van dien. Dit betekent voor de gemeente Den Haag een grote opgave wat betreft werkgelegenheid. Daarom gingen we op zoek naar wat de nieuwe economie voor Den Haag kan betekenen.

Den Haag is een internationaal georiënteerde stad met veel ambassades en belangrijke veiligheidsorganisaties. We hebben het Internationaal Gerechtshof van de VN, er zijn zo’n 160 internationale organisaties en we hebben vele internationale conferenties. Deze positie wordt versterkt door de aanwezigheid van TNO, Nationale en Europese Cyber Centra en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) . Door de sterk groeiende verbindingen tussen deze instellingen is er in de Haagse regio een specialistisch kennisknooppunt ontstaan op het gebied van veiligheid. Dit knooppunt vormt de basis voor ’The Hague Security Delta’.

Los van het feit dat dit thema heel erg belangrijk is en dat het past bij het profiel van Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht, kunnen we dit project ook aan het college van B&W verantwoorden, omdat die zich ten doel heeft gesteld om extra banen over diverse sectoren te genereren in deze collegeperiode.

Ik ben er trots op dat de HSD Campus snel groeit met bedrijven, kennisinstellingen en allerlei andere (overheids)organisaties. We zijn begin vorig jaar met 1,5 verdieping begonnen, en we zitten nu op 3 verdiepingen. Beneden gaan we een start-up community bouwen met een accelerator: dat geeft mij veel energie. Deze branche ontwikkelt zich dagelijks en het is leuk om midden in die dynamiek te zitten. Bedrijven vragen hier om out-of the box te denken en om met creatieve oplossingen te komen.”

Wat verwacht je van een City Deal?

“We hopen via een City Deal meer hulp van het rijk te krijgen. Dat hoeft niet eens in financiële zin, maar het gaat wel om smeerolie tussen partijen. Voor ons is het soms moeilijk om bij de juiste partijen aan tafel te komen. Het kan helpen als je via zo’n city deal een aanknopingspunt hebt om met elkaar te praten. Bijvoorbeeld over de regels die er zijn voor het inkopen van innovatie, daar lopen we tegen aan en dan is het prettig om dit met het ministerie van Economische Zaken te bespreken.

Mogelijk heeft het proces rond de totstandkoming van een City Deal nog meer waarde dan het tekenen van de deal. Want je bent met elkaar in dialoog over allerlei vraagstukken die een paar jaar geleden nog helemaal niet bestonden. Het is goed om die vraagstukken te kunnen bespreken met collega’s van EZ, BZK of OCW. Waar het rijk vroeger meer op afstand stond, zijn ze nu nadrukkelijker aanwezig in de stad en dat is denk ik de meerwaarde van de City Deal.”

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *