City Deal voor klimaatbestendige steden van start

‘Samenwerken aan toekomstbestendige steden.’ Dat is de insteek van het werkplan dat het coordinatieteam van de City Deal Klimaatadaptatie donderdagmiddag 1 september presenteerde tijdens een launch event in Den Haag. Met dit programma gaan de betrokken overheden, kennisinstellingen en bedrijven het komende jaar aan de slag om steden meer klimaatadaptief te maken. Met nieuwe publieke partijen en samenwerkingspartners uit onderwijs en bedrijfsleven krijgt de samenwerking nog meer slagkracht.

De City Deal Klimaatadaptatie werd op 9 maart gelanceerd, als tweede van de in totaal 9 City Deals die het afgelopen jaar zijn getekend. Het komende jaar staat de City Deal Klimaatadaptatie in het teken van ontwikkelen van doorbraken op zes verschillende thema’s die variëren van het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven tot internationale samenwerking in complexe stedelijke adaptatievraagstukken.

Nieuwe leden

Wethouder duurzaamheid van Den Haag Joris Wijsmuller verwelkomde de aanwezigen en vooral de nieuwe leden bij de aftrap van het event. Op 1 september hebben de volgende partners zich aangesloten bij de City Deal: de gemeenten Eindhoven, Breda en Amersfoort, de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Vallei en Veluwe en de provincie Overijssel. Nieuwe samenwerkingspartners zijn Unesco-IHE, Hogeschool Amsterdam, Universiteit van Utrecht, Hanze Hogeschool en Branchevereniging voor Ondernemers in het Groen VHG.

De City Deal staat nog open voor organisaties die de doelstellingen onderschrijven en bereid zijn mensen en middelen daarvoor in te zetten. Op de bijeenkomst werd bijvoorbeeld bekendgemaakt dat er vanuit Amsterdam ook interesse is om mee te doen.

Nieuwe leden van de City Deal Klimaatadaptatie. Foto: Valerie Kuypers.

Nieuwe leden van de City Deal Klimaatadaptatie. Foto: Valerie Kuypers.

Open netwerkorganisatie

De City Deal gaat functioneren als een open netwerkorganisatie, waarin experts en bestuurders samen optrekken in het verbeteren van de praktijkaanpak en identificeren van doorbraken en belemmeringen. Een strategiegroep van betrokken bestuurders en kritische denkers van buiten het netwerk helpt de steden met advies over betere regelgeving, financiering en governance.

Cultuurverandering

Wethouder Joris Wijsmuller aan het woord. Foto: Valerie Kuypers.

Wethouder Joris Wijsmuller aan het woord. Foto: Valerie Kuypers.

Een aantal nieuwe leden kregen het woord. Wethouder Paul de Beer van Breda sprak van de cultuurverandering die nodig is om het onderwerp klimaatadaptatie aan te pakken. Niet alleen binnen de samenleving, maar ook intern bij de ambtenaren van de gemeente. “We moeten een mental shift maken dat klimaat echt een thema is en dat we ermee aan de slag gaan.” Bert Boerman van de Provincie Overijssel hoopt vooral “samenwerking en kennisuitdeling om gezamenlijk vraagstukken het hoofd te bieden” te krijgen uit de City Deal.

Klimaatverandering

Voor de ongeveer vijftig aanwezigen was er verder een snelcursus klimaatverandering van klimaatonderzoeker en nationale weerman Peter Kuipers Munneke, die nog maar eens onderstreepte hoe urgent klimaatverandering en de gevolgen ervan zijn. Het opwarmende klimaat zorgt voor meer regenval. De afgelopen honderd jaar is deze regenval alleen al met 15 procent toegenomen. Steden kunnen zeker een rol spelen in het terugdringen van de gevolgen van klimaatverandering. “De stad moet meer op een bos lijken. Dat wordt niet alleen gewaardeerd door de bewoners, maar het helpt ook de temperatuur minder hard te laten stijgen.” Volgens Kuipers Munneke wordt het licht dan niet meteen gebruikt om het beton van de stad te verwarmen maar eerst om de warmte van de bladeren te laten verdampen. “Alle veranderingen die we nu maken in de openbare ruimte, daar moeten de komende twee tot drie generaties het mee doen” gaf hij als boodschap mee aan de zaal.

Wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle, een van de trekkers van de City Deal, is zeer voldaan met wat er tot nu toe is bereikt met het werkplan. “We hebben met een tiental gemeenten, provincies, waterschappen en het bedrijfsleven binnen een jaar tijd een doel en programma opgezet dat heel ambitieus is. Als we twee jaar verder zijn, weet ik zeker dat we hiermee stappen hebben gezet. Het is best bijzonder dat we dit uit het meest losse verband, vanuit alleen de inhoudelijke motivatie, voor elkaar hebben gekregen. Daar ben ik apetrots op.”

Er zijn in het komende jaar weer volop podia waar de City Deal-partners hun resultaten delen met andere steden en kennisinstellingen.

Lees meer in het werkplan City Deal Klimaatadaptatie.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *