City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda rondt met succes af

Van stadslandbouw, korte ketens tussen stad en de boeren in de nabije omgeving tot gezonde voedselcampagnes. Voedsel staat prominent op de stedelijke agenda. Dat is onder meer te danken aan de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda die op 30 november afsloot met een landelijke online bijeenkomst en een afsluitend magazine.

Drie jaar geleden sloegen twaalf steden, de provincie Gelderland en de ministeries van Economische Zaken, BZK en VWS de handen ineen om voedsel hoger op de stedelijke agenda te krijgen.

Sterk netwerk

En dat is gelukt, stelt Froukje Idema van de gemeente Ede, een van de initiatiefnemers en leden van het programmateam. “Er gebeurt zoveel in de steden, nadat wij als City Deal een community zijn gaan vormen. Daar kunnen we trots op zijn.”Lara Sibbing deed onderzoek naar de geleerde lessen uit drie jaar samenwerking in de City Deal en ziet vooral het sterke netwerk, dat is ontstaan, als een van de grootste verdiensten. “Er zitten continu allerlei partijen samen aan tafel, van verschillende overheidslagen, die ook blijven samenwerken nu de City Deal klaar is.”

Ook concrete resultaten zijn er genoeg. De gezonde voedselomgeving is meer ingeburgerd dan ooit, stelt Frank Reniers, programmamanager van Agenda Stad, en vanaf het eerste moment betrokken bij de City Deal. “Toen we begonnen was het nog een taboe onderwerp. Nu is het openlijk in het PvdA verkiezingsprogramma te vinden, en ook van andere partijen. Er wordt breder gekeken naar voedsel, bijvoorbeeld in kansarme wijken. We hebben echt pionierswerk verricht.”

Op de afsluitende bijeenkomst laten alle partners van de City Deal nog even kort zien wat hoe het thema voedsel op de agenda is gekomen. Zo zijn er in Groningen maar liefst drie wethouders nu met dit thema bezig, in Almere twee. Er zijn concrete korte ketens ontstaan tussen boeren en ondernemers, of tussen boeren en stadsbewoners. Steden hebben eigen voedselagenda’s of -strategieën opgesteld en er zijn tal van campagnes richting samenleving om gezonder te eten. Ook internationaal is er veel bereikt, via het Milan Pact.

City Deal Voedsel 2.0

Omdat voedsel nu niet meer weg te denken is, is een deel van de partners al verder aan het kijken naar een vervolg, een City Deal Voedsel 2.0. Eind november hebben vertegenwoordigers van de G4 en de gemeente Ede in een eerste bijeenkomst een inhoudelijke verkenning gedaan. Er wordt een kerngroep opgericht die daarna steden zal gaan uitnodigen mee te doen. De nieuwe City Deal zal veel meer focussen op de wetgeving die nodig voor de plichten van gemeenten om te zorgen voor een gezonde voedselomgeving en voorziening. “Gezonde voedselomgeving is echt een prioriteit voor veel steden. We moeten nu toe naar een meer actiegerichte City Deal met de focus op urgentie en waarbij we bestuurlijke betrokkenheid hebben. Ook willen we voedsel op de agenda van politieke partijen houden, vertelt Ellen van Herk, die vooronderzoek deed voor de City Deal 2.0.

Jacqueline Probst, gemeente Leeuwarden, is blij met het vervolg. Ze mocht de decharge verlenen aan haar programmateam van de eerste City Deal. “We zijn begonnen vanuit een stukje verontwaardiging waarom voedselbeleid niet op gemeentelijk niveau bestaat, maar alleen op rijksniveau. Als je nu hoort dat het in zoveel gemeenten heel gewoon is geworden en dat het in meerdere beleidsthema’s terug te vinden is, kunnen we zeggen dat dit een verdienste is van ons allemaal. Door onze bestuurders te inspireren hebben we dit doel bereikt: voedsel op de stedelijke agenda krijgen. Het is goed te zien dat onze City Deal nu een vervolg krijgt met meer focus, een duidelijke koers en meer verdieping. Daar was het in de City Deal 1.0 nog te vroeg voor. Nu is de tijd wel rijp daarvoor.”

Lees meer over de resultaten van drie jaar City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda op de website van de City Deal en in het magazine dat ter gelegenheid van de afronding van de City Deal verscheen:

Klik op de Magazine-cover om het magazine (.pdf) te lezen

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *